Välj område du vill söka inom

[X]
Äldre kvinna som ler

Kontakt

  • Vill du veta mer, kontakta oss idag!
  • 010 - 130 31 67

Äldreomsorg - med bemötandet i fokus

Frösunda erbjuder äldreomsorg med vård dygnet runt för personer över 65 år. Vår omsorg utgår från dig och präglas av omtanke, respekt och trygghet.

Omtanke och omsorg är ledord i vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg i din boendemiljö. Därför upprättar vi en vårdplan för dig som kund som hjälper oss att möta dina särskilda behov genom att beskriva omvårdnadsbehov, vanor och önskemål. Helt avgörande för omvårdnaden är att du som kund ska mötas med respekt och ges en bra och meningsfull dag.

Engagerad och kunnig personal ger trygghet

För att du ska få rätt omvårdnad och bemötande utbildar vi våra medarbetare och erbjuder relevant kompetens som undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut beroende på vilka dina behov är.

Rätt kompetens för dig med demenssjukdom

För att du som har en demenssjukdom ska få den bästa omsorgen utgår vi från evidensbaserade metoder i vårt arbete. Det innebär att vi arbetar efter metoder som grundar sig i aktuell forskning inom området.

Våra boenden inom äldreomsorg

Filtrera:

Jag vill veta mer...

* Obligatoriska uppgifter
 
 
 
 

 
 
© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation