Välj område du vill söka inom

[X]
Lappar där det står trygghet, personlig utveckling, självständighet

Utbildning och handledning för dig som personlig assistent

När en kund blir beviljad en insats, skapas utökade möjligheter att delta i samhällslivet. Som kundnära medarbetare i Frösunda gör du våra kunders "möjlighet till verklighet".

För att ha förutsättningar att klara uppdraget på bästa sätt så har Frösunda utarbetat ett eget kompetensutvecklingsprogram för personliga assistenter. Med bred kompetens från både interna och externa utbildare erbjuder vi kompetensutveckling i flera steg. Frösunda erbjuder alla sina anställda personliga assistenter utbildning i syfte att:

  • Ge möjlighet till att reflektera kring arbetet som personlig assistent.
  • Utbyta erfarenheter.
  • Ge fördjupade kunskaper som leder till trygghet i arbetet och skapar en god arbetsmiljö.
  • Förebygga belastningsskador.

Uppföljning och fortbildning

Uppföljning och fortbildning för Frösundas personliga assistenter sker också kontinuerligt i form av personalmöten, föreläsningar och utvecklingssamtal.

Handledning för personliga assistenter

Frösunda erbjuder även vid behov handledning för personliga assistenter. Av erfarenhet vet vi att man som personlig assistent behöver uppbackning i sitt arbete. Det kan kännas bra att prata med andra personliga assistenter om olika situationer eller problem man ställs inför. Ofta kan man känna sig ensam och utsatt. Stöd och vägledning från arbetsledning och andra assistenter betyder mycket.

© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation