Välj område du vill söka inom

[X]
Frösunda har personliga assistenter och kundnära medarbetare som trivs

Vi trivs tillsammans

Överlag känner medarbetare i Frösunda stort engagemang i sitt arbete, det finns ett bra samarbete och man känner stor respekt för sina kollegor. I synnerhet är resultaten för det dagliga ledarskapet mycket höga. Man trivs och gillar sin närmaste chef. Det visar vår medarbetarundersökning 2013.

Frösunda startade med tanken att alla, oavsett, ska kunna vara delaktiga i samhället och dess utbud. Det är den idén som ligger till grund för vår vision och våra tydliga värderingar och gör att man trivs hos oss. Hela 92 av 100 trivs och är nöjda och vi jobbar på de resterande 8.

Bra ledarskap bidrar

Bra chefer är ju duktiga ledare vilket bidrar till och skapar en god arbetsmiljö som har stor inverkan på medarbetarnas trivsel och motivation. Vårt ledarskapsindex ligger på 75, vilket är en bra bit över genomsnittliga 69. En nyckel till det goda resultatet är inflytande. Resultatet visar att Frösundas ledare är respektfulla och öppna för nya idéer och förslag. Frösundas ledare utmärker sig genom en god förmåga att se medarbetarnas behov och skapa förtroende.

© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation