Välj område du vill söka inom

[X]
Röda vinbär

Kontakt

Söders korttidshem

Sedan den 1 oktober 2009 driver Frösunda Söders korttidshem som är beläget på Åsögatan i Stockholm.

Verksamheten avser korttidsvistelse i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målgruppen är personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning och autismliknande tillstånd.

Stöd i det dagliga livet

Söders korttidshem ansvarar för att ge varje person som vistas här ett bra stöd, god service samt god omvårdnad i vardagen. Den enskilde ska känna trygghet och trivsel i en stimulerande och utvecklande miljö. Korttidshemmet består av sex gästrum.

Cirka 25 personer har regelbunden korttidsvistelse, och då vanligen en vecka var femte vecka.

© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation