Ung kille med hund

Kontakt

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande barn och ungdomar befinner sig i en extra utsatt situation, på flykt från sina hemländer och separerade från sina anhöriga. Dessa barn och ungdomar har särskilda behov som inte kan uppfyllas på ett vanligt PUT eller ASYL-boende och vi kan ge specifikt stöd på våra boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Vi arbetar med ett kognitvt beteendeterapeutiskt synsätt och evidensbaserade metoder. Allt behandlingsarbete utgår från vikten av goda relationer till ungdomen för att skapa motivation till förändring. Den unge personen tilldelas en så kallad god man som fungerar som stödperson. Vår kompetenta och engagerade personal stödjer barnen och ungdomarna i skola och hjälper till att få en trygg struktur i vardag och aktiviteter på fritiden.

Läs mer om våra boenden för ensamkommande flyktingbarn

Filtrera:

12>
© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation