Tjej som bakar

Kontakt

Familjehemsverksamhet

Vi erbjuder utredda familjehem över hela landet.

Oavsett om fokus ligger på att ge den unge egna förutsättningar för utbildning/arbete/bostad/familj eller en trygg uppväxtmiljö med anknytning till stabila vuxna, så utgår vi alltid från individens behov för att skapa en egen framtid.

Utredda familjer

Vi utreder i samverkan med placerande socialtjänst de familjehem som vi kontrakterar. Detta innebär att utredningen kvalitetssäkras både internt och externt. Vårt stöd till familjerna möjliggör komplexa placeringar för individer med beteendeproblem, missbruk, kriminalitet, neuropsykiatri och ofta en kombination av flera av dessa. 

Resurspersonboende

Vi erbjuder resurspersonsboende som arbetar utifrån ett specifikt uppdrag med en ungdom i ett särskilt förstärkt familjehem. Grundtanken är att resurspersonen ska stödja och vägleda individen till att av egen kraft ta sig fram i livet och få positiva erfarenheter av att så självständigt som möjligt klara av sin skolgång, praktik, planera sin ekonomi, sköta vardagliga rutiner och planera inför framtiden.

Trygga familjehem

Våra familjehem erbjuder en trygg uppväxtmiljö där en viktig del är att skapa tillitsfulla relationer. Familjehemmen får kontinuerlig utbildning och handledning. Familjerna har dessutom dygnet runt tillgång till handledning för stöd. Handledning utförs av vår familjehemskonsulentgrupp som består av socionomer.

Evidensbaserade metoder

Vårt arbetssätt är kognitivt beteendeinriktat med utgångspunkt i BBIC och evidensbaserade metoder. Vi erbjuder bland annat MI-strukturerade samtal, kognitiv ekonomisk träning samt organisation och uppföljning av praktik och skolgång. Om individen behöver kontakt med en beroendemottagning eller liknande etablerar vi kontakten och följer upp behandlingen.

Stöd dygnet runt

Verksamheten är uppbyggd med flera stödfunktioner för att familjehem och jourhem ska kunna få stöd, service och handledning 24 timmar om dygnet. Ett administrativt team som stöttar upp placeringsuppdraget, ger utbildning, samordnar och håller i alla kontakter med uppdragsgivare.

Rikstäckande organisation

I vår medarbetarpool finns bred kompetens, stor geografisk spridning på resurspersoner och olika familjesammansättningar samt ett stort nätverk av externa insatser. Vi skräddarsyr placeringen efter individens behov.

Placeringsgaranti

Vi ger aldrig upp våra insatser för individen! Vi kan lösa de behov av insatser som uppstår inom organisationen. Vi hämtar individen dygnet runt, oavsett vart.

 

Vill du veta mer om familjehem?

Fyll i formuläret och sedan återkommer vi till Dig.

* Obligatoriska uppgifter
 
 
 
 

 
 
© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation