Ung kille, en man och en tjej

Kontakt

HVB-verksamhet

Vi erbjuder specialanpassade HVB-verksamheter för barn, ungdomar och vuxna, runt om i landet. Förutom HVB-verksamheter kan vi även erbjuda konsulentstödda familjehem som arbetar utifrån MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care).

I samarbete med individen, anhöriga och socialsekreterare lägger vi tillsammans upp planeringen av vistelsen och omvårdnaden. Vi lägger stor vikt vid att individen är delaktig då det ger de förutsättningar som behövs för att ta kontroll över sin egen situation. Det i sin tur leder till bättre självkänsla och självständighet.

Arbetar konsekvent

Vår kompetenta personal arbetar konsekvent utifrån en tydlig struktur och vi samarbetar med skola och ger stöd vad gäller utbildning eller annan sysselsättning.

Behov av akut placering eller matchningstöd?

Vid behov av akut placering eller om ni vill ha professionellt matchningstöd, kontakta oss via Placeringsjouren (öppnas i nytt fönster).

Våra HVB-verksamheter

Filtrera:

Se fler HVB-verksamheter
© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation