Kontakt

Frösunda HVB Järlebo

Frösunda HVB Järlebo är ett småskaligt HVB-hem i en villa i byn Haga cirka 3 mil nordväst om Uppsala. Vi vänder oss till pojkar mellan 14-20 år med psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ofta har de relationsproblem, haltande skolgång och de har ibland även hunnit prova på droger och kriminalitet. Personalen har sovande jour och består av en mix av både kvinnor och män.

Mål och inriktning

Vi arbetar för att de ungdomar som bor hos oss ska få individuell hjälp med att förändra sitt nuvarande icke socialt accepterade beteende och skapa ett nytt varaktigt positivt beteende som både omgivningen och den unge själv ser fördelarna med. Behandlingen utgår från en genomförandeplan som både den unge och vårdnadshavaren är med och utarbetar. Genomförandeplanen tar hänsyn till den unges önskemål och förutsättningar i vardagen. Uppföljningsmöten sker var 4-6 vecka. Vardagen på Frösunda HVB Järlebo präglas av struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Fasarbete, skola eller praktik liksom en tillgång till olika fritidsaktiviteter gör vardagen meningsfull. Det finns också gym i huset.

Antal platser

Vägen till oss går via våra platssamordnare och vi har 4 platser och tar även emot akutplaceringar. Både SoL och LVU.

© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation