Tjej med häst

Kontakt

Resurspersonsboende

Vi erbjuder barn, ungdomar och vuxna en boendeform i ett särskilt förstärkt familjehem där en vuxen i familjen är utbildad som resursperson. Boendeformen kallar vi för resurspersonsboende och vi har stor geografisk spridning över hela landet på resurspersoner och olika familjesammansättningar.

Frösunda resurspersonsboende är ett särskilt kvalificerat familjehem, där en vuxen i familjen är kvalificerad, utbildad och anställd som resursperson. Endast en ung person i taget bor på ett resurspersonsboende för att säkerställa det individuella stöd som krävs.

Grundtanken är att resurspersonen ska stödja och vägleda individen till att av egen kraft ta sig fram i livet och få positiva erfarenheter av att så självständigt som möjligt klara av sin skolgång, praktik, planera sin ekonomi, sköta vardagliga rutiner och planera inför framtiden.

Om individen behöver kontakt med en beroendemottagning eller liknande etablerar resurspersonen kontakten och följer upp behandlingen.

I vår personalpool finns bred kompetens, stor geografisk spridning på resurspersoner och olika familjesammansättningar, samt ett stort nätverk av möjliga externa insatser. Vi skräddarsyr placeringen efter individens behov.

Detta är delar av vad vi erbjuder:

  • Placeringsgaranti. Vi ger aldrig upp våra insatser för individen! Vi kan lösa de behov av insatser som uppstår inom organisationen.
  • En resursperson som arbetar utifrån ett specifikt uppdrag med en individ i ett särskilt förstärkt familjehem.
  • Dagliga MI-strukturerade samtal enligt veckoschema med fasta ämnen för varje veckodag som dokumenteras i databasen och sammanställs till en månadsrapport som skickas till uppdragsgivaren.
  • Mentor som stöttar och vägleder resurspersonen i sitt uppdrag med individen.
  • Kognitiv Lärlingsutbildning och/eller skolgång (upp till 8 timmar varje vardag)
  • Realiserat Teckenekonomiskt Motivationssystem med en kognitiv ekonomiträning.
  • Ett administrativt team som stöttar upp resurspersonsuppdraget, ger utbildning, samordnar och håller i alla kontakter med uppdragsgivare.
  • Jourtelefon dygnet runt kopplat till placeringen med möjlighet till extra personal dygnet runt.

Platser

Kontakta oss för plats i vårt resurspersonsboende.

Är du intresserad av att vara resursperson?

Uppdrag som resursperson

Som resursperson inom Frösunda får du utbildning och ingår i ett team. Du har en personlig mentor som själv är erfaren resursperson och du har tillgång till kvalificerad handledning dygnet runt. Du får tillgång till verksamhetens databas, där du dagligen dokumenterar och har tillgång till information om uppdraget.

Resurspersoner tar emot placeringar i sitt hem via socialnämndens beslut. Inför uppdraget som resursperson görs en internutredning av hushållet, utdrag ur rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister samt en kreditupplysning. Som resursperson får du ersättning i form av en arvodes- och omkostnadsdel.

* Obligatoriska uppgifter
 
 
 
 

 
 
© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation