Kontakt

Recovery Coaching

Glappet är namnet på vår nya innovativa tjänst för hållbar alkohol- och drogfrihet.

Glappet är ett individanpassat stöd som går sida vid sida tillsammans med individen i hans eller hennes nya vardag efter en avslutad behandlingsinsats.

Ett nytt perspektiv på vårdkedjan

Risken för återfall är som störst direkt efter en avslutad behandlingsinsats. Trots detta är det denna del av vårdkedjan som samhället lägger minst resurser på. Om individen inte får rätt stöd i att implementera sina nya färdigheter i sitt vardagliga liv så riskerar syftet med hela behandlingsinsatsen att falla.

Genom att istället erbjuda ett fokuserat stöd vid en kritisk tidpunkt kan vi förhindra onödigt lidande för individen i form av återfall och kostnader för samhället i form av upprepade behandlingar.

Evidensbaserade metoder

Vi arbetar strukturerat, individanpassat och med evidensbaserade metoder för att ge individen rätt förutsättningar att lyckas. Syftet är att ge individen förutsättningar till positiv förändring för att utveckla nya färdigheter i den miljö där han eller hon ska leva och bygga ett hållbart liv.

Fristående tjänst

Tjänsten är fristående och oberoende av specifika behandlingsmetoder och vårdfilosofier. Vi möter individen där han eller hon befinner sig i nuläget och bygger vidare på de styrkor, färdigheter och den motivation som driver individen mot sina framtida mål.

Den viktigaste delen av insatsen handlar om att bibehålla alkohol- och/eller drogfrihet. En viktig aspekt av detta är i sin tur att hjälpa individen att etablera sig i en lokal stödgrupp.

Personlig och professionell

Tjänsten grundar sig på Recovery Coaching som i USA är en väletablerad metod för livsstilsförändring. Coachen fungerar som en personlig och professionell guide i vardagen på individens egen våglängd.

Vi arbetar målinriktat med tydliga aktiviteter. Det kan handla om praktiskt stöd gällande ekonomi och samhällskontakter, att återuppbygga familjerelationer genom kommunikation, stresshantering eller nya verktyg för att hantera känslor, risksituationer och problem i individens vardag.

Våra coacher är utbildade inom Recovery Coaching och är själva väletablerade inom lokala stödgrupper som till exempel AA (Anonyma Alkoholister).

© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation