Välj område du vill söka inom

[X]
Hand som skriver med en Frösunda-penna

Förstärkt meddelarskydd utreds

En särskild utredare ska för regeringens räkning se över frågan om förstärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad sektor. En undersökning bland Vårdföretagarnas medlemmar visar att en stor del av företagen redan idag har ett avtalat meddelarskydd men en bred majoritet tycker att lagstiftning är bättre.

Ett förstärkt meddelandeskydd innebär att medarbetare omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess, ges meddelarfrihet i förhållande till arbetsgivaren respektive uppdragsgivaren på samma sätt som om de vore anställda i myndigheter.

- Detta är en viktig och efterlängtad utredning. Meddelarskyddet måste säkras i lag, både för att alla ska vara säkra på vad som gäller och för att konkurrensneutralitet ska råda, säger Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Håkan Tenelius.

En lag som likställer villkoren för privata och offentliga vårdgivare

Det föreslagna meddelarskyddet innebär att man inte får efterforska eller ingripa mot en anställd eller uppdragstagare som har utnyttjat sin meddelarfrihet, exempelvis rätten att berätta om missförhållanden på jobbet för media eller på något sätt bestraffa den som väljer att träda fram.

- Avtalat meddelarskydd fungerar inte alltid som det är tänkt, bland annat för att medarbetare ändå kan vara osäkra på vad som gäller på en viss arbetsplats. En lag som likställer villkoren för privata och offentliga vårdgivare skulle undanröja den osäkerheten. Samtidigt får det inte vara tips till medierna som ska uppdaga brister i vård och omsorg. Medarbetarnas skyldighet att anmäla enligt lex Maria och lex Sarah måste vara huvudspåret. Varje arbetsgivare, privat som offentlig, måste ha en kultur som bejakar sådana anmälningar så att problem snabbt kan lösas, säger Håkan Tenelius.

Text: Yrsa Holmén

© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation