Välj område du vill söka inom

[X]

Frösunda utvecklar utbildning inom äldreomsorg

Det finns idag ett stort och efterfrågat behov på högre yrkeskompetens inom äldreomsorgen. För att svara upp mot de högre kvalitetskrav som ställs har Upplands-Bro kommun och fyra andra kommuner, tillsammans med Frösunda, utvecklat en Yrkeshögskoleutbildning till specialistutbildad undersköterska. Utbildningen ger undersköterskor möjlighet att öka sin kompetens utan att välja sjuksköterskeutbildningen och kommer på sikt öka kunskapen inom äldreomsorgen.

- Det här är ett yrke som framöver kommer att bli allt mer kunskapsintensivt. Utbildningen ska höja kvaliteten i äldreomsorgen på sikt genom ökad kunskap och spetskompetens. Dessutom skapar det en karriärväg för undersköterskor. Som samordnare inom äldreomsorgen har man därför en nyckelroll, säger Tomas Stens, rektor för Upplands-Bro vuxenutbildning.

Kommun, privat och myndighet i samarbete för högre kunskap inom äldreomsorgen

 När arbetet med den nya utbildningen skulle starta tog styrgruppen kontakt med Annika Eriksson som är tf affärsområdeschef för äldreomsorgen på Frösunda:  

- Vi ville ha med en större privat utförare i samarbetet för att få en spridning av olika typer av arbetsgivare och utförare. Vi fick bra kontakt med Annika Eriksson på Frösunda som bidragit mycket genom sin erfarenhet och kompetens under framtagandet av utbildningen där ett flertal kommuner, Fou och Frösunda samverkat för att utveckla och kompetenshöja äldreomsorgen. Ett arbete som varit både roligt och stimulerande, fortsätter Tomas Stens.

Högre kunskap för kundnära medarbetare ger högre kAnnika Erikssonvalitet

- Genom att de medarbetare som arbetar närmast de äldre får spetskompetens inom flera områden som hemsjukvård eller hur man bemöter olika grupper kan man höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Utbildningen ger också kunskap i att samordna ett strukturerat kvalitetsarbete och handleda kollegor och på så sätt höja kunskapen i verksamheten. Något som vi vill medverka till, säger Annika Eriksson.

 
Utbildningen kan kombineras med arbete

Programmet bedrivs på halvfart under två år och är framtaget för att det ska vara möjligt att samtidigt kunna arbeta. Antagningen startar på torsdag den 7 juni och det är konkurrens om platserna, avslutar Annika.

Initiativet kommer från arbetsgivarna inom äldreomsorgen

Initiativet till utbildningen kommer från arbetsgivare inom äldreomsorgen som ser ett stort behov av just denna kompetens. Rekryteringsbehovet är stort både idag och inom överskådlig framtid Det är Upplands-Bro Kommun tillsammans med; Håbo, Upplands Väsby, Ekerö och Järfälla Kommun och Myndigheten för yrkeshögskolan, Upplands-Bro vuxenutbildning och Frösunda som tillsammans utvecklat, jobbar med antagningarna och ska driva den nya utbildningen.

Mer om utbildningen

Specialistutbildad undersköterska inom äldrevård är utbildningen för utbildade undersköterskor som vill vidareutbilda sig och fungera som specialiserad undersköterska, internutbildare, samordnare eller inom olika typer av ledarroller inom äldre- och handikappomsorgen eller hemtjänsten.

Text: Anna Burlage Sjöberg

© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation