Välj område du vill söka inom

[X]
Gul blomma

Lagen om vård av unga ses över

Lagen om vård av unga (LVU) ska ses över. Regeringen har tillsatt en utredare som bland annat ska se över bestämmelserna om tvångsvård och kraven på familjehems- och jourhemsföräldrars lämplighet. Syftet med utredningen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga.

En utredare har nu fått i uppdrag att se över verksamheten och hela lagstiftningen kring LVU. Syftet är att stärka ett ökat barnrättsperspektiv. Utredaren ska bland annat granska hur beslut om tillstånd för privat verksamhet kan förbättras och vilka krav som ska ställas på att familjehems- och jourhemsföräldrarnas lämplighet, liksom hur man kan förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och andra aktörer vid utslussning från LVU-hemmen.

– Samhället tar på sig en mycket stor uppgift när man omhändertar barn. Det är därför angeläget att vi arbetar vidare med detta område, säger Maria Larsson, Barn- och äldreminister.

Text: Yrsa Holmén 

© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation