Välj område du vill söka inom

[X]

Socialstyrelserapport: Stora brister och allvarliga övergrepp mot personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen överlämnar idag en rapport till regeringen som beskriver stora brister gällande personer med funktionsnedsättning. Granskningen som Socialstyrelsen gjort visar bland annat på att kommuner förhalar beslut för att undvika straffavgift. I dagens DN debatt beskriver Håkan Ceder, överdirektör Socialstyrelsen och Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, allvarliga övergrepp mot personer med funktionsnedsättning.

Ett beslut om insatser enligt LSS ska i princip verkställas omedelbart. Enligt granskningen får många vänta orimligt länge på beslut och man har funnit att vissa kommuner förhalar besluten för att slippa ansvar och undviker därmed straffavgifter på för lång handläggningstid.

Missförhållanden har upptäckts
Genom att granska 70 olika boenden upptäckte Socialstyrelsen allvarliga missförhållanden och kränkningar.

”Enskilda personer har blivit frihetsberövade genom påtvingade kroppsliga ingrepp. Händelser av det här slaget innebär allvarliga kränkningar av enskilda och står helt i strid med rättighetslagen LSS”, skriver Håkan Ceder och Per-Anders Sunesson i DN Debatt.

Osäkerhet kring vad som gäller kring att anmäla missförhållanden
Skyldighet för personal inom LSS-verksamheter att anmäla allvarliga missförhållanden enligt lex Sarah har funnits sedan 2005. Granskning visar att de flesta anställda inom kommunen och privata utförare känner till anmälningsskyldigheten men att det ibland finns det en rädsla för att lyfta fel och brister och en osäkerhet om vad som egentligen ska anmälas. I år utvidgas lex Sarah till att omfatta hela socialtjänsten. Socialstyrelsen hoppas att det ger mer tyngd för lagen inom verksamheterna.

Kommer ta fram föreskrifter och råd
Socialstyrelsen planerar nu att sammanställa föreskrifter och allmänna råd kring insatsen bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Det beräknas bli klart senare i år. En handbok om insatser till barn med funktionsnedsättning kommer också tas fram.

Läs hela artikeln ”Allvarliga övergrepp mot svårt funktionshindrade” i DN Debatt (öppnas i nytt fönster

Text: Yrsa Holmén

© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation