Välj område du vill söka inom

[X]
Tolv vård- och omsorgsmyndigheter ska bli fyra

Tolv myndigheter föreslås bli fyra

En översyn av dagens myndighetsstruktur för vård och omsorg har resulterat i ett förslag om att lägga ned tolv myndigheter och ersätta dessa med fyra nya.

Förklaringen till utredningens förslag att skära ned från tolv till fyra är att effektivisera, förtydliga och samordna myndigheternas uppgifter och att skapa en bättre grundstruktur för att kunna möta morgondagens utmaningar.

De tolv myndigheter som föreslås läggas ned är:

 • Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånverket
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Statens folkhälsoinstitut
 • Smittskyddsinstitutet
 • Myndigheten för vårdanalys
 • Myndigheten för handikappolitisk samordning
 • Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
 • Statens medicin-etiska råd
 • Hjälpmedelsinstitutet
 • Apotekens Service

De fyra föreslagna myndigheterna har fått följande namnförslag:

 • Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg
 • Inspektionen för hälsa vård och omsorg
 • Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård om omsorg
 • Myndigheten för välfärdsstrategi

Mer om utredaren Stefan Carlssons förslag (länkarna öppnas i nytt fönster):
Stefan Carlssons debattinlägg på dn.se
Hela utredningen på regeringen.se

Text: Tommy Bäckman

© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation