Välj område du vill söka inom

[X]
kvalitet

Kontakt

Vårt kvalitetsarbete – omsorg om varje individ

Vårt mål är att erbjuda dig som kund den bästa omsorgen. Därför har kvalitetsutvecklingen alltid haft en central roll i vår dagliga verksamhet och den avspeglas också i våra värderingar.

För att skapa en hög kvalitet på våra tjänster utgår vi alltid från hur du som kund upplever oss och gör regelbundna uppföljningar på vårt arbete. Frösundas kvalitetsarbete är fokuserat på din trygghet, vår tillgänglighet och transparens.

För att skapa trygghet innebär vårt kvalitetsarbete att vi har ett ledningssystem med beskrivna arbetsprocesser, dessa utvecklas under revision och uppföljning. Vi arbetar också med uppsatta kvalitetsmål för alla intressenter; dig som kund, kommuner, samarbetspartners och medarbetare, som vi noggrant mäter och följer upp. Frösundas verksamheter har en lång tradition av att arbeta för kvalitet. Vi står under tillsyn av Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Frösundas strukturerade ledningssystem för kvalitet är i enlighet med SOSFS 2011:9 (och SOSFS 2005:12).

Så arbetar vi med kvalitet - kvalitetstrianglar

© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation