Välj område du vill söka inom

[X]

Organisation

Frösunda är en koncern med fristående dotterbolag som har verksamhet inom personlig assistans och stöd och service. Frösunda erbjuder ett brett och unikt tjänsteutbud av: personlig assistans, daglig verksamhet, boende, skola, äldreomsorg, coachning, korttidsvistelse och stöd till barn och ungdomar med social problematik.

Inom företaget finns stödfunktioner, till exempel kundstöd och verksamhetsstöd, som behövs för att leverera de bästa tjänsterna.

Frösundas organisationsskiss

Frösundas kundorienterade affärsområden

  • Affärsområde Personlig assistans är uppdelad på sju regioner och lokala assistanskontor i hela Sverige.
  • Funktionsnedsättning omfattar verksamheter i egen regi och på uppdrag av kommuner via entreprenad inom daglig verksamhet, boende,  coachning, sär- och träningsskola och korttidsvistelse.
  • Äldreomsorg omfattar verksamheter i egen regi och entreprenad på uppdrag av kommuner.
  • Individ och familj omfattar verksamheter inom individ- och familjeomsorg till barn och ungdomar med social problematik.  
© Frösunda Omsorg AB Postadress: Box 708, 169 27 Solna Telefon: 010-130 3000 info@frosunda.se Cookieinformation