Logga in

Till toppen av sidan

Årets julklapp – en gåva för att göra skillnad

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. För fjärde året i rad har vi valt att ge julklapp som gör skillnad. Vi kommer att ge en gåva på 200 000 kronor för att bidra till att skapa bättre förutsättningar i världen. Frösunda startade med idén att alla kan vara delaktiga i samhället om de får rätt möjligheter. Detta vill vi fortsätta bidra till.

I den här omröstningen kan du som kund, närstående och medarbetare påverka fördelningen mellan olika mottagare för vår julklapp. Vi kommer att fördela de 200 000 i enlighet med hur ni röstar, hälften utifrån våra kunder och närståendes val och andra hälften utifrån våra medarbetares val. Alla som får röster kommer att få del av medlen. Formuläret finns längst ned på sidan.

Tipsa oss gärna redan nu om fler organisationer som vi kan skänka pengar till nästa år genom att skicka ett mejl till kommunikation@frosunda.se

 

Rösta mellan dessa organisationer

Våra barn

Sedan starten 2011 har vår ambition är att inspirera, motivera och lära ungdomar i utsatta områden att bli självständiga, starka individer med en trygg och hållbar framtid. Därför ser stiftelsen till att föräldralösa barn får möjlighet att studera, ha egen inkomst och egen bostad för att på så sätt få tillgång till sina fulla potential. Våra Barns långsiktiga vision är att barnhemsbarn och barn med funktionsnedsättning ska leva på samma villkor som alla andra i samhället. Vi ser till att skapa förutsättningarna så att alla, oavsett hinder, kan leva ett liv fritt från diskriminering.
Läs mer på deras webbplats (öppnas i ett nytt fönster)

UNHCR

UNHCR räddar liv, kämpar för flyktingars rättigheter och ger människor på flykt ett liv i säkerhet. Många av världens flyktingkriser känner de flesta av oss inte ens till. FN:s flyktingorgan UNHCR finns på plats världen över för att hjälpa dem - också de vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media. 
Läs mer på deras webbplats (öppnas i ett nytt fönster)

SOS barnbyar

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig. Därför hjälper SOS Barnbyar hundratusentals barn varje år att få växa upp i en familj. SOS Barnbyar står på barnens sida. I över sextio år har de sett det som sin uppgift att hjälpa de allra mest utsatta barnen. 
Läs mer på deras webbplats (öppnas i nytt fönster)

Hand in hand – en värld utan fattigdom och utanförskap

Vår metod att bekämpa fattigdomen är att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva. Det gör vi genom  att utbilda och träna kvinnor i entreprenörskap och sedan, ibland med hjälp av mikrolån, hjälpa dem starta ett eget företag. 
Läs mer på deras webbplats (öppnas i nytt fönster)

Unicef Sverige

Unicef Sverige kämpar för alla barn världen över. I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar gör de sitt yttersta för att varenda unge ska få sina rättigheter tillgodosedda. 
Läs mer på deras webbplats (öppnas i nytt fönster)

Hjärnfonden

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. 
Läs mer på deras webbplats (öppnas i nytt fönster) 

Stiftelsen Min Stora Dag

Stiftelsen MinStoraDag (MSD) hjälper svårt sjuka barn i Sverige att förverkliga sina önskedrömmar. Verksamheten bygger helt på frivillig volontär basis där det är barnens behov och önskemål som styr. Idag finns det 280 volontärer spridda över hela landet som med stort hjärta och varmt engagemang ger av sin tid och kunskap. 
Läs mer på deras webbplats (öppnas i nytt fönster)

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. Organisationen bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Läkare utan gränser har egna projekt i över 60 länder runt om i världen. 
Läs mer på deras webbplats (öppnas i nytt fönster)

Rädda barnen Sverige

Rädda Barnens vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld som respekterar och värdesätter varje barn som lyssnar till – och lär av – barn som ger varje barn framtidstro och möjligheter. 
Läs mer på deras webbplats (öppnas i nytt fönster)

Barncancerfonden

Vi är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver. 
Läs mer på deras webbplats (öppnas i nytt fönster)

Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen.
Läs mer på deras webbplats (öppnas i ett nytt fönster)

Klicka på de stora knapparna nedan och rösta