Logga in

Till toppen av sidan

Din assistans - vårt ansvar

På Frösunda har vi frågat våra kunder vad de anser är viktigast gällande assistansen, och därefter har vi anpassat vårt sätt att jobba. Det är därför ingen slump att vi satsar hårt på bemanning, bemötande och tillgänglighet.

Bemanning

tre glada assistenterKompetensen hos våra medarbetare är en viktig faktor och vi ser därför till att alla som arbetar för dig har rätt kunskap. Det krävs också att rätt assistent kommer till dig vid rätt tillfälle och gör det du vill, på det sätt du önskar. Detta tryggar vi genom schemaläggning, kompetensutveckling, genomförandeplan, social dokumentation samt kontinuerlig kontakt.

Din verksamhetschef och rekryteringsspecialist samarbetar för att hitta rätt assistenter till dig. Om dina assistenter behöver vara lediga eller blir sjuka, löser vi vakansen enligt dina önskemål.
Under kontorstid ansvarar din verksamhetschef för bemanningen. Kvällar, helger samt nätter tar vår centrala bemanningsfunktion vid. Det betyder att det alltid finns någon som ansvarar för din assistans.

Bemötande

pa barn och assistentVårt beteende och bemötande är avgörande för att du ska trivas med oss och känna dig trygg. Re­ spekt, engagemang och nyfikenhet utgör grunden för hur vi alltid ska bemöta dig.

För att uppfylla vårt kundlöfte om att ”här be­ stämmer kunden” har vi inrättat vår egen webb­ utbildning, Frösundaakademin. Här får alla våra medarbetare lära sig att arbeta med bemötande utifrån kundens fokus. De som genomgått alla stegen i utbildningen blir Frösundacertifierade.

Tillgänglighet

kund och assistent rejsarSom kund hos oss behöver du aldrig känna
dig ensam. Du har alltid ett helt assistansteam omkring dig som du kan ta hjälp av. Förutom as­ sistenterna och verksamhetschefen, har du bland annat en vice verksamhetschef, juridiskt sakkun­ nig, rekryteringsspecialist och gruppen på central bemanning.

Via ditt assistansteam finns det alltid någon att kontakta, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året – allt för att du och dina assistenter ska känna er trygga.

 

 

Läs mer om:

Digital dokumentation utan hemligheter.

Som kund hos oss får du låna en egen bärbar dator att ha i ditt hem. Om du vill. Du bestämmer. 

Syftet med datorn är att du enkelt ska kunna kommunicera med ditt Frösundateam och ta del av information och dokument som är knutna till din assistans. Inga dokument är hemliga för dig. 

Datorn får du såklart använda för nöjes skull. Men det får bara du göra, inte dina assistenter. 

Assistenterna ska använda din kunddator främst för att skriva och läsa din sociala journal. Den är ett viktigt verktyg som stärker våra kunskaper om den assistans du vill ha. Det säkerställer att dina önskemål och behov tillgodoses och att vi kan garantera högsta möjliga kvalitet i vår service.

Assistenterna skriver ner rutiner, dagliga händelser och hur du vill ha dina insatser utförda. Det är därför som assistenten läser igenom de senaste journalanteckningarna i början av varje arbetspass. Genom att föra all dokumentation digitalt, kommer vi alltid åt informationen och allt ligger samlat på ett ställe, vilket är en fördel jämfört med traditionellt pappersarbete.

Din genomförandeplan – vårt facit för att du ska få det som du vill.

Vi arbetar på dina villkor, och för att vi ska veta hur du vill ha det, tar vi tillsammans fram en genomförandeplan. I den kan man läsa sig till hur du vill ha din assistans och vilka behov du har. Vill du ändra något i din assistans, är det inga problem. Det är bara att kontakta din verksamhetschef. 

Vi erbjuder också
  • Lokal närvaro. Hitta ditt närmsta assistanskontor här.
  • Möjlighet att köpa fler assistanstimmar.
  • Regelbundna kundaktiviteter

 

Assistansgaranti dygnet runt.

Aldrig någonsin. Inte under några omständigheter ska du behöva stå utan assistent på schemalagd tid. Även om din ordinarie assistent blivit sjuk med kort varsel, så ser vi till att det kommer en vikarie. Du ska aldrig behöva ändra dina planer bara för att din ordinarie assistent inte kan komma. Med hjälp av bland annat din genomförandeplan, ser vi till att vikarien är informerad om dina behov, dina önskemål samt om någon speciell aktivitet planerats den dagen.