Logga in

Till toppen av sidan

Du bestämmer

Att behöva personlig assistans för att klara vardagen, innebär ofta en kamp om hur du vill leva ditt liv. Många upplever i sin vardag att någon annan försöker bestämma över dem. Makten över ens eget liv försvinner med funk- tionsnedsättningen och man blir inte sedd för den man är. Det tycker inte vi är okej.

Vi kommer inte att lägga oss i eller försöka styra dig. På Frösunda Omsorg ger vi dig kontroll över din vardag. Här får du inte bara välja, utan också bestämma. Fika när du vill, inte när det passar oss. Rök om du vill röka, ät vad du vill äta, gör det du vill göra.

Vi har aldrig rätt att bestämma över dig eller väga in personliga åsikter. Ditt liv, dina beslut. Vi låter den personliga assistansen vara just personlig. Här bestämmer du!

Kundens fokus

För att våra kunder ska kunna bestämma hur de ska leva sina liv är det avgörande att vi vet vad de vill. Den kunskapen får vi genom ett omfat­ tande arbete med social dokumentation och uppföljningar. Och istället för att ha fokus på kunden utgår vi från kundens fokus – alltså vad som är viktigt för dig som kund.

Det är vad skiljer oss från mängden och är grunden för kvaliteten i vår omsorg.

"Bäst är det när jag kan glömma bort assistansen och koncentrera mig på mitt liv" 

Läs om vad våra kunder säger här »