Logga in

Till toppen av sidan

Vi hjälper dig med det juridiska

Har du det stöd inom personlig assistans som du behöver för att leva det liv du vill? Ska du ansöka för första gången? Har du fått avslag på en ansökan? Ska ditt beslut omprövas?

FRÖSUNDA VÄRNAR OM DIN RÄTT ENLIGT LAG att få det stöd i form av personlig assis­tans som du behöver. Vi hjälper dig som privatperson i den juridiska processen.

VI KAN VÅR SAK. Frösunda har över 20 års erfarenhet inom personlig assistans och våra juridiskt sakkunniga har expert­kompetens inom lagstiftningen.

Vi kan stödja dig med:

  • ansökningar och omprövningar
  • tillfälliga utökningar
  • medverkan på möten med handläggare från kommunen och Försäkringskassan
  • överklagan vid avslag
  • juridisk rådgivning kring din assistans

PÅ VÄGEN MOT DITT ASSISTANSBESLUT får du hjälp av en av våra juridiskt sakkunniga som har gedigen erfarenhet av hela pro­cessen från ansökan till beslut, vilket gör det tryggt för dig.

VI KAN HJÄLPA TILL genom att skriva an­sökan och hålla kontakten med Försäk­ringskassan, allt för att du ska få det stöd och den omsorg du har rätt till. På så sätt fungerar våra juridiskt sakkunniga som samordnare eller ombud för din ansökan, beroende på hur mycket hjälp du önskar i ditt ärende.

NÄR DU FÅR ETT BESLUT om assistans hjälper vi dig att tolka beslutet och planera din assistans utförande så det blir på bästa sätt utifrån dina önskemål.

SOM KUND HOS FRÖSUNDA får du en egen juri­diskt sakkunnig som regelbundet följer upp det juridiska runt din personliga assistans, som omprövningar och kontakt med Försäkringskassa eller din kommun. På så sätt värnar vi om dina rättigheter.

Läs mer om:

Digital dokumentation utan hemligheter.

Som kund hos oss får du låna en egen bärbar dator att ha i ditt hem. Om du vill. Du bestämmer. 

Syftet med datorn är att du enkelt ska kunna kommunicera med ditt Frösundateam och ta del av information och dokument som är knutna till din assistans. Inga dokument är hemliga för dig. 

Datorn får du såklart använda för nöjes skull. Men det får bara du göra, inte dina assistenter. 

Assistenterna ska använda din kunddator främst för att skriva och läsa din sociala journal. Den är ett viktigt verktyg som stärker våra kunskaper om den assistans du vill ha. Det säkerställer att dina önskemål och behov tillgodoses och att vi kan garantera högsta möjliga kvalitet i vår service.

Assistenterna skriver ner rutiner, dagliga händelser och hur du vill ha dina insatser utförda. Det är därför som assistenten läser igenom de senaste journalanteckningarna i början av varje arbetspass. Genom att föra all dokumentation digitalt, kommer vi alltid åt informationen och allt ligger samlat på ett ställe, vilket är en fördel jämfört med traditionellt pappersarbete.

Det ska vara lätt att ha koll på dina timmar och din assistans.

Vi håller just nu på att ta fram lösningar som gör att du kan ha full koll på dina assistanstimmar och ditt omkostnadskonto direkt från kunddatorn. Du kommer också att kunna se schemat för dina assistenter, så att du alltid vet vem som kommer, även när det är en vikarie. All information är givetvis skyddad, så att inga obehöriga kan få tillgång till det som står.

Nolltolerans mot dåligt bemötande.

Det händer att det dyker upp missförhållanden som uppmärksammas och de berör oss alla väldigt djupt. Ingen människa ska behöva känna sig illa behandlad, åsidosatt, till besvär eller otrygg. Vi jobbar hårt för att alla som arbetar inom Frösunda Omsorg lever efter våra värderingar, och vi har nolltolerans mot respektlöst och omdömeslöst bemötande och agerande. Anser du att du blivit felbehandlad eller dåligt bemött, kan du kontakta vem som helst inom Frösunda Omsorg.

Din genomförandeplan – vårt facit för att du ska få det som du vill.

Vi arbetar på dina villkor, och för att vi ska veta hur du vill ha det, tar vi tillsammans fram en genomförandeplan. I den kan man läsa sig till hur du vill ha din assistans och vilka behov du har. Vill du ändra något i din assistans, är det inga problem. Det är bara att kontakta din verksamhetschef. 

Behöver du juridiskt stöd?
name-field
tT
Fält markerade med * är obligatoriska.