Logga in

Till toppen av sidan

Vem kan få personlig assistans?

LSS – Lagen om stöd och service

Till vissa funktionshindrade utgör LSS grunden för personlig assistans. Målet är att få leva som andra. Personlig assistans betyder personligt stöd som ger personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter till ett självständigt liv. Assistansen ska utföras av ett fåtal personer för trygghet och ett kontinuerligt stöd. I lagen står att den assistansberättigade bör ha avgörande eller mycket stort inflytande över vem som anställs som assistent. Den assistansberättigade ska även ha stort inflytande över hur och när hjälpen ges, samt kunna påver- ka sin assistans så mycket som möjligt. För att beviljas assistans krävs att man tillhör personkretsen enligt LSS och har behov av stöd för sina grundläggande behov.

Vilka beslutar om personlig assistans?

I samband med ansökan utreds och beslutas ärendet av Försäkringskassan eller kommunen. De tolkar LSS, och fattar utifrån lagstiftningen beslut om individen ska beviljas personlig assistans. Vid överklagan av beslut går ärendet vidare till domstol.

Kunden väljer oss - inte tvärt om

Den som beviljas personlig assistans kan välja utförare mellan kommun, kooperativ och privat assistansanordnare.

Vi är stolta och glada att så många kunder väljer Frösunda. Det är ett fint förtroende och ett stort ansvar som vi får av kunden. Vi ska ge tillbaka den bästa personliga assistansen och det gör vi med kundens fokus.

VÅRT KUNNIGA TEAM HJÄLPER DIG

Har du det stöd inom personlig assistans som du behöver för att leva det liv du vill? Ska du ansöka för första gången? Har du fått avslag på en ansökan? Ska ditt beslut omprövas?

Frösunda värnar om din rätt enligt lag
att få det stöd i form av personlig assis­ tans som du behöver. Vi hjälper dig som privatperson i den juridiska processen.

Vi kan vår sak. Frösunda har över 20 års erfarenhet inom personlig assistans och våra juridiskt sakkunniga har expert­ kompetens inom lagstiftningen.

Vi kan stödja dig med:

  • ansökningar och omprövningar
  • tillfälliga utökningar
  • medverkan på möten med handläggare från kommunen och Försäkringskassan 
  • överklagan vid avslag
  • juridisk rådgivning kring din assistans

På vägen mot ditt assistansbeslut får du hjälp av en av våra juridiskt sakkunniga som har gedigen erfarenhet av hela pro­ cessen från ansökan till beslut, vilket gör det tryggt för dig.

Vi kan hjälpa till genom att skriva an­ sökan och hålla kontakten med Försäk­ ringskassan, allt för att du ska få det stöd och den omsorg du har rätt till. På så sätt fungerar våra juridiskt sakkunniga som samordnare eller ombud för din ansökan, beroende på hur mycket hjälp du önskar i ditt ärende.

När du får ett beslut om assistans hjälper vi dig att tolka beslutet och planera din assistans utförande så det blir på bästa sätt utifrån dina önskemål.

Som kund i Frösunda får du en egen juri­ diskt sakkunnig som regelbundet följer upp det juridiska runt din personliga assistans, som omprövningar och kontakt med Försäkringskassa eller din kommun. På så sätt värnar vi om dina rättigheter.