Logga in

Till toppen av sidan

Verksamhetschef/Sjuksköterska till Safirens äldreboende i Järfälla

2017-10-20 | Stockholm | Chef | Äldreomsorg

Platser: 1

Många äldre upplever att andra försöker bestämma över deras vardag. Makten över ens eget liv försvinner med den stigande åldern och man blir inte sedd för den man är. Det tycker vi inte är okej. Därför jobbar vi efter en tydlig idé på Frösundas Omsorg: Här bestämmer kunderna över sitt liv och sin vardag. Då säger de att de trivs bättre och upplever en högre kvalitet i sin omsorg. Det är en anledning till att vi växer och behöver fler duktiga verksamhetschefer. 

I grunden är du en trygg, närvarande och beslutsmässig person. Ditt ledarskap är aktivt och nära. Det grundar sig i tydlighet och transparens. Och framförallt vet du att en kulturförändring åstadkommer man inte bakom ett skrivbord. Det gör man bara ute i verksamheten, genom att möta och bemöta sina kunder, och praktiskt leda och handleda sina medarbetare. 

Verksamhetschef/Sjuksköterska inom äldreomsorg till Safiren i Järfälla

Safiren ligger i Viksjö centrum nordost om Stockholm och det drivs i egen regi av Frösunda Omsorg. Här finns totalt 16 lägenheter och boendet riktar sig främst till personer över 65 år med demenssjukdomar. Det är möblerat för att skapa trivsel och ge en ombonad känsla, så hemlikt som möjligt. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänsten innebär både uppdrag som sjuksköterska och som verksamhetschef. Det innebär å ena sidan chefsansvar och å andra sidan  omvårdnadsansvar för våra kunder. 
För att lyckas i rollen är du legitimerad sjuksköterska och med erfarenhet av att ha arbetat på äldreboende och med personer som har demenssjukdom. Du har vidare dokumenterad erfarenhet som arbetsledare. 

o Säkerställa kvalitativ och optimal bemanning inom givna ekonomiska ramar.
o Arbeta systematiskt för att förstå kundens perspektiv och tillgodose en omsorg som kunden är nöjd och trivs med.
o Ha en proaktiv, rak och tydlig kommunikationen med alla intressenter, så som omsorgstagare, närstående, medarbetare, beställare och myndigheter. 
o Säkerställa ett salutogent förhållnings- och arbetssätt samt ett värderingsdrivet beteende baserat på Respekt, Engagemang och Nyfikenhet.
o Agera i enlighet med Frösundas kundorienterade ledarskapsfilosofi.
o Ansvara för ett ständigt pågående förbättringsarbete inom konceptets ramar.
o Du har självfallet ett resultatansvar inom ekonomi och kvalitet.
o Delta i budgetarbete och -uppföljning.

Egenskaper

o Du har en naturlig lyhördhet för andras perspektiv och en förmåga att möta människor på deras villkor.
o Du är strukturerad och beslutsmässig, van att leda i förändring och tillväxt.
o Med ett genuint intresse för människor skapar du i ditt ledarskap förutsättningar för organisationen att nå sina mål.
o Du är en självklar förebild i att leva efter Frösundas värderingar Respekt, Engagemang och Nyfikenhet.
o Du har förmåga att bygga och underhålla affärsrelationer med lyhördhet för kundens behov, hög empati och professionalism.
o Du kommunicerar tydligt och effektivt, är kvalitetsmedveten och har en stark drivkraft för ständiga förbättringar.
o Du står för närvaro, tydlighet, transparens och noggrannhet.
o Du är målmedveten och uthållig.
o Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Formella kvalifikationer

o Legitimerad sjuksköterska
o Minst 3 års väl dokumenterad erfarenhet som ledare inom verksamhetsområdet.
o Minst 3 års erfarenhet som ledare/chef.
o Dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt resultatansvar.
o Dokumenterad god kommunikativ förmåga, såväl i möten med människor som i skrift.
o Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
o Giltigt körkort.

Kontaktpersoner

Tobias Knutsson
HR-Specialist
Telefon: 010-130 30 44
E-post: tobias.knutsson@frosunda.se

Ansök här! 
Använd nedanstående formulär och bifoga ditt CV. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 

Kontaktpersoner:


Ansök direkt genom att fylla i nedanstående formulär: