Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda Omsorg ställer sig frågande till uppsägning

Den 1 november tog Frösunda Omsorg över driften av äldreboendet Bryggeriet i Sala kommun. Verksamheten är stabil efter att stora resurser har lagts på uppstarten och att få till en välfungerande verksamhet. Trots detta väljer Sala kommun att säga upp avtalet med avsikt att ta tillbaka boendet i kommunal regi.

- Kommunens agerande är djupt beklagligt. Visst har det funnits utmaningar i samband med uppstarten, men vi har jobbat intensivt sedan januari för att få allt på plats. Vi har hela tiden haft ett nära samarbete med såväl kommunen som Bryggeriets skyddsombud och medarbetare, vilket vi ser som en styrka., säger Katarina Hamnström, operativ chef på Frösunda Omsorg.

I april mottog Frösunda Omsorg en anmaning från Sala kommun. Den omfattande ett antal områden som kommunen ville ha ett förtydligande kring. Frösunda la ner ett stort arbete på de åtgärder som tog om hand kommunens påpekanden och svarade enligt tidplan. Kommunen har hela tiden varit välinformerad om det pågående förbättringsarbetet.

- Kommunens beslut är oförståeligt, överilat och godtyckligt eftersom vad vi kan se grundas uppsägningen på händelser som inträffat tidigare och som åtgärdats, säger Katarina Hamnström. Vi kommer nu att i lugn och ro och i detalj noga gå igenom kommunens grunder för uppsägningen innan vi beslutar oss för hur vi går vidare, avslutar Katarina Hamnström.

Totalt omfattar verksamheten 32 lägenheter och är inriktad mot personer med demenssjukdom. Avtalet som kommunen nu valt att säga upp löpte på tre år. Boendet drevs tidigare av Attendo.

För mer information kontakta: 
Jenny Kölfors, kommunikationschef Frösunda Omsorg, telefon 010-130 37 72, e-post: jenny.kolfors@frosunda.se
Katarina Hamnström, COO, Frösunda, Tel: 010-130 35 39, e-post: katarina.hamnstrom@frosunda.se

Hjälp oss göra webbplatsen bättre

Lämna synpunkter här

Vår webbplats är till för dig

Är det något du skulle vilja ha annorlunda?

Lämna dina synpunkter i formuläret.