Logga in

Till toppen av sidan

En organisation, fyra affärsområden.

Frösunda erbjuder ett brett och unikt tjänsteutbud av Personlig assistans, Daglig verksamhet, Boende, Skola, Äldreomsorg, Korttidsvistelse och stöd till barn och ungdomar med social problematik.

Organistationsträd

Personlig assistans.

Uppdelad på sju regioner och lokala assistanskontor i hela Sverige.

Funktionsnedsättning.

Verksamheter i egen regi och på uppdrag av kommuner via entreprenad inom daglig verksamhet, boende, coachning, sär- och träningsskola och korttidsvistelse.

Äldreomsorg.

Verksamheter i egen regi och entreprenad på uppdrag av kommuner.

Individ och familj.

Verksamheter inom individ- och familjeomsorg till barn och ungdomar med social problematik.

Kontaktuppgifter

Regionchefer

Personlig assistans

Kajsa Delborn tf. Region Öst 
Tel: 010-130 31 58, kajsa.delborn@frosunda.se

Anette Nilsson, Region Syd, tf. Region Norr (Sundsvall och Skellefteå)
Tel: 010-130 36 53, anette.nilsson@frosunda.se

Marie Jöreteg, Region Väst (Borås, Skene, Uddevalla)
Tel: 010 - 130 41 98, marie.joreteg@frosunda.se

Alfred Hajrizaj, Region Väst (Göteborg, Halmstad), tf Region Norr (Umeå, Piteå, Luleå)
Tel: 010-130 32 88, alfred.hajrizaj@frosunda.se

Pia Järneström, tf. Region Stockholm
Tel: 010-130 32 20, pia.jarnestrom@frosunda.se

Funktionsnedsättning

Marita Ölmheden, Region Stockholm Syd / Stockholm Norr och Region Mellan (Örebro och Karlstad)
Tel: 010-130 34 14, marita.olmheden@frosunda.se

Eija Nordahl, Region Stockholm Stad / Region Stockholm Norr / Region Väst (Falkenberg)
Tel: 010-130 31 64, eija.nordahl@frosunda.se

Eija Hägg, Region Syd / Region Väst (Halmstad)
Tel: 010-130 36 62, eija.hagg@frosunda.se

Ros-Mari Seidlitz, Region Väst (Borås)
Tel: 010-130 57 02, ros-mari.seidlitz@frosunda.se 

Gita Olsson, Region Stockholm Norr
Tel: 010-130 40 41, gita.olsson@frosunda.se

Anja Sundin, Region Norr
Tel: 010-130 36 31, anja.sundin@frosunda.se

Mats Vikström, Region skolor
Tel: 010-130 40 44, mats.vikstrom@frosunda.se

Individ och Familj

Caroline Pettersson, Region Mitt
Tel: 010-130 34 64, caroline.pettersson@frosunda.se

Jenny Thorsell, Region Norr, Region Syd
Tel: 010-130 33 17, jenny.thorsell@frosunda.se

Affärsområdeschefer

Äldreomsorg

Per-Otto Waern, affärsområdeschef
Tel: 010-130 34 08, per-otto.waern@frosunda.se

Funktionsnedsättning

Kerstin Jakobsson Hallén, affärsområdeschef
Tel: 010-130 38 05, kerstin.jakobssonhallen@frosunda.se

Individ och Familj

Katarina Hamnström tf. affärsområdeschef
Tel: 010-130 35 39, katarina.hamnstrom@frosunda.se 

Personlig assistans

Mattias Ragnegård, affärsområdeschef
Tel: 010-130 31 68, mattias.ragnegard@frosunda.se

Stab

Ekonomi

Hans Aulin, CFO
Tel: 010-130 59 91, hans.aulin@frosunda.se

Kvalitet och kompetens

Christine Rosencrantz, Kvalitet- och kompetensdirektör
Tel: 010-130 59 99, christine.rosencrantz@frosunda.se

Sofia Hägg Jegebäck, Kostchef
Tel: 010-130 36 95, sofia.jegeback@frosunda.se

Affärsutveckling och kommunikation

David Fredriksson, Marknad- och affärsutvecklingschef
Tel: 010-130 34 50, david.fredriksson@frosunda.se

Pouya Kouchakpour, Anbudschef
Tel: 010–130 35 21, pouya.kouchapour@frosunda.se

HR

Kristina Segerborg, HR-chef
Tel: 010-130 32 16, kristina.segerborg@frosunda.se

Joakim Lindfors, Chefsförsörjare
Tel: 010 130 35 54, joakim.lindfors@frosunda.se

IT

Benjamin Ernryd, CIO
Tel: 010-130 41 15, benjamin.ernryd@frosunda.se

Bemanning och kris

Pia Järneström, Chef Central bemannning
Tel: 010-130 32 20, pia.jarnestrom@frosunda.se

Företagsledning

Susanne Sidén, Verkställande direktör
Tel: 010-130 30 12, susanne.siden@frosunda.se

Katarina Hamnström, Operativ chef
Tel: 010-130 35 39, katarina.hamnstrom@frosunda.se

Hans Aulin, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 010-130 59 91, hans.aulin@frosunda.se

Christine Rosencrantz, Kvalitetschef 
Tel: 010-130 31 53, christine.rosencrantz@frosunda.se

David Fredriksson, Marknad- och affärsutvecklingschef
Tel: 010-130 34 50, david.fredriksson@frosunda.se

Pouya Kouchakpour, Anbudschef
Tel: 010-130 35 21, pouya.kouchakpour@frosunda.se 

Benjamin Enryd, IT-chef
Tel: 010-130 41 15, benjamin.enryd@frosunda.se

Styrelse

Stanley Brodén

Styrelseordförande

Susanne Sidén

Styrelseledamot

Martin Block

Styrelseledamot

David Critchley

Styrelseledamot

Fredrik Järrsten

Styrelseledamot

 

Ägare

Våren 2010 förvärvade HG Capital Frösunda av den tidigare ägaren Polaris Equity. HG Capital är ett brittiskt investmentbolag med specialiserad kompetens inom bland annat vård- och omsorgssektorn. De verkar på den europeiska marknaden och satsar på väletablerade företag. Som ägare tillför HG Capital branschspecifik kompetens och ett aktivt och engagerat stöd.