Logga in

Till toppen av sidan

Vi kompromissar inte med kundens liv

Även om man inte kan gå, vill man röra på sig. Även om man inte kan prata, vill man bli tillfrågad. Att behöva personlig assistans för att klara vardagen, innebär ofta begränsningar i livet. Många människor med personlig assistans upplever att andra försöker bestämma över deras vardag, och att makten över deras eget liv försvinner med funktionsnedsättningen. Det tycker inte vi är okej.

På Frösunda Omsorg lägger vi oss inte i hur våra kunder vill leva sina liv. Även om vårt jobb går ut på att kunden ska må så bra som möjligt, så har vi inte rätt att bestämma eller väga in våra personliga åsikter. På Frösunda är det kunden som bestämmer.

Bild på Martin FallhagenVårt mål: 100% nöjda kunder

Det finns över 900 assistansanordnare i Sverige. Frösunda är beviljad tillstånd av IVO och är godkänd utförare inom personlig assistans. Det som skiljer oss på Frösunda från majoriteten av alla andra anordnare, är främst vår långa erfarenhet. I över 20 år har vi erbjudit våra tjänster inom omsorg och vår långa erfarenhet upplever många av våra kunder som en trygghet. Och de har rätt. För med åren har vi samlat på oss ovärderlig kunskap och lärt oss enormt mycket. Vissa gånger den hårda vägen. För vi har också underpresterat och tänkt fel ibland. Men vi har rättat till våra misstag och sett till att bli ännu bättre. Kraven på oss själva är så höga de kan bli – vi ska ha 100% nöjda kunder. 

Bemanning

I varje region har vi en egen rekryteringsspecialist, vars uppgift är att hitta assistenter med olika kompetensprofil och hela tiden fylla på vår assistentbas med fler assistenter. Detta är ett unikt arbetssätt inom branschen, som leder till att vi snabbare kan erbjuda rätt assistenter. Antalet steg och moment i rekryteringsprocessen är helt enkelt mycket färre. 

Bemötande

Assistenternas beteende och bemötande är avgörande för att kunderna ska trivas med oss och känna sig trygga i sin assistans. Respekt, engagemang och nyfikenhet utgör grunden i vårt bemötande och vi har nolltolerans mot omdömeslöst agerande. Har kunden vårdbehov som kräver specialkompetens, så ser vi givetvis till att utbilda berörda assistenter.

Tillgänglighet

För att kunden ska känna sig trygg och kunna få svar på sina frågor när som helst, så finns det alltid någon att kontakta. 

Stämmer detta verkligen? Så här tycker våra kunder.

Vad vi säger om oss själva, spelar kanske mindre roll. Det viktiga är vad våra kunder tycker och tänker.

Läs om vad våra kunder säger här »