Logga in

Till toppen av sidan

Individuell arbetsträning och aktiviteter.

På Frösunda erbjuder vi ett stort utbud av olika typer av daglig verksamhet och individuell arbetsträning. Aktiviteterna som arrangeras har olika inriktningar, för att så många som möjligt ska hitta en och rolig och givande verksamhet. Men oavsett vad, så utgår vi alltid från dig och dina behov, önskemål och din förmåga.

De verksamheter som är arbetsförberedande, är utformade för att ge en varierad arbetsdag där du kan känna glädje och stolthet över det du åstadkommer. Här kontaktar vi företag utifrån dina intressen, så det kan bli en zoo-affär om du gillar fiskar eller en klädaffär om du gillar kläder osv. Det är mycket viktigt att vi väljer något som du är intresserad av för att det ska bli bra som möjligt. Arbetsträning kan leda till en anställning. I dessa fall hjälper vi till att prata med arbetsgivaren och stötta dig i sociala sammanhang för att bli självständig. 

Vi anpassar oss efter dig.

Har du en utvecklingsstörning, Aspergers syndrom eller autism, har vi flera aktiviteter varav någon säkert passar dig. Det kan vara allt från arbetsträning till naturupplevelser, konstprojekt och omvårdnad. För personer med förvärvade hjärnskador erbjuder vi daglig verksamhet, där vi alltid utgår från den utvecklingspotential som varje enskild person har.

Så gör du om du vill börja på daglig verksamhet »

= Lediga platser = Inga lediga platser = Personlig assistans

Ikasus korttidshem

På Ikasus korttidshem ger vi våra barn och ungdomar möjlighet att i en trygg miljö, få utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar, med en atmosfär av Läs mer

Funktionsnedsättning Korttidsboende

Ikasus korttidshem

Verksamhet: Funktionsnedsättning

På Ikasus korttidshem ger vi våra barn och ungdomar möjlighet att i en trygg miljö, få utvecklas max...Läs mer