Logga in

Till toppen av sidan

Det gäller att släppa sargen och våga

Att så många som möjligt ska få leva precis på det sätt som de själva vill är en stark drivkraft för Eija Hägg. Som regionchef inom funktionsnedsättning i region syd vill hon uppmuntra mod och empati hos alla medarbetare och leda mot en omsorg där kunden bestämmer.

– Kundens fokus handlar om att sätta sig in i kundens situation och se det kunden ser, höra det kunden hör, förstå det kunden förstår och känna det kunden känner. Utifrån det ska vi sedan bemöta och stödja individen. Ett gott liv för våra kunder är att få bestämma själva och leva precis som alla andra.

Frösunda arbetar för att leverera bästa möjliga omsorg inom ramen för avtalet med beställaren. Det är det som styr vilken insats kunden har.

– Mitt uppdrag är tydligt och enkelt att förhålla sig till, det är väl inramat och målet är tydligt. Avtalstroheten och kundlöftet ”kunden bestämmer” är prioritet. Det är spännande att hantera båda delarna och se till att det fungerar, säger Eija Hägg och fortsätter:

– Det är en tjusning att kunna ta emot ett samtal från en kund som kanske uttrycker ett bekymmer och kunna bemöta och stödja kunden på ett bra sätt. Det jag lär mig i dialog med kunden tar jag sedan med mig in i samtalen med kommunen.

”Vi ska aldrig gissa eller tro”

Den individuella kunden kommer alltid först i Eijas arbete och hon har ett stort personligt engagemang i det värde Frösunda skapar för människor och samhället.

– Jag har en bror som har ett funktionshinder så för mig är det lätt att sätta mig in i de närståendes situation.  Vi kan komma med planer men det gäller att fråga hur de vill att vi ska jobba med den individ vi har framför oss. Nyckeln är att vi aldrig ska tro eller gissa vad kunden vill utan vi ska klara av att verkligen fråga och lyssna, det vill säga leva Frösundas värderingar; respekt, engagemang och nyfikenhet.

Ett nytt sätt att tänka

Eija får sin energi att ständigt arbeta vidare mot bästa möjliga omsorg för kunden från en genuin tro på de värderingar och koncept som Frösunda står för. Och det är kraft hon behöver för att inspirera andra att följa med på den snabba utvecklingsresa Frösunda befinner sig i.

– När vi talar med medarbetare om kundens fokus behöver vi förmedla att de ska släppa sargen och våga. Det handlar inte om att de ska göra detta nya med kundens fokus som ett tillägg till allt de redan gör. Det är helt enkelt ett nytt sätt att tänka och det blir bättre och mer tillfredställande även för medarbetare på det här sättet.

Eija har varit på plats sedan december 2016 och har under den första tiden på jobbet rekryterat flera nya verksamhetschefer och trycker på behovet av mod även hos dem.

– Det är viktigt att hitta personer som är intresserade av de individuella kunderna och förstår kundens fokus. De behöver även vara trygga och orädda i sin chefsroll för det är en tuff position att leda i förändring. När kund och närstående är nöjda känner jag mig stolt både över företaget och teamet. Jag trivs på jobbet för att jag känner att jag bidrar till att kunderna får ett bättre liv. Dessutom kan jag påverka hur vägen dit ser ut.