Logga in

Till toppen av sidan

Uppdaterat: Fakta - SVT:s inslag om Frösundas äldreboenden i Lomma

I veckan har SVT sänt kritiska reportage om Frösunda Omsorgs äldreboenden i Lomma. Vi tar den kritik som framförs på mycket stort allvar. De exempel som nämns är inte på något sätt representativa för Frösunda. Därför har vi sammanställt ett faktaunderlag där vi vill bemöta de felaktigheter som uppkommit i samband med TV-inslaget.

Bemanningen

När vi tog över verksamheten i Lomma sköttes mycket av den dagliga omsorgen enligt tidsatta scheman. Så vill inte vi jobba på Frösunda. De förändringar som har genomförts innebär att vi har gått från en klockad verksamhet till en verksamhet som styrs av kundernas önskemål och behov. När man gör den typen av förändringar innebär det att vi behöver styra om bemanningen över dygnet för att kunderna själva ska få påverka exempelvis när de vill gå upp eller äta.

Den här typen av förändringar bryter invanda mönster för medarbetare som har arbetat länge, och vi förstår att alla inte känner sig bekväma med den här typen av omställning. Fakta är att om man ser till hela bemanningen så har vi faktiskt fler medarbetare på plats i Lomma än vad avtalet med kommunen föreskriver, men de är fördelade på ett annat sätt över dygnet. På senare tid har vi utökat personalen ytterligare, men framför allt har vi satsat på att höja kompetensnivån.

Chefsbyten

I inslaget påstås det att det har varit tio chefsbyten på Orion och Vega. Det stämmer inte. På två av våra äldreboenden i Lomma har vi samma chefer idag som vi hade när vi startade upp. På de övriga två, Orion och Vega, har några chefer börjat och slutat.

Det händer att chefer slutar – det måste man förstå och anledningarna kan vara många. Det förekommer att chefer slutar på Frösunda för att man upplever det som en för stor och krävande utmaning att driva igenom förändringen mot kundens fokus.

För att säkerställa att våra enheter i Lomma får rätt stöd har vi en erfaren regionchef, Åsa Pierson Bergström, som har arbetat på plats sedan början av året med utgångpunkt från Orion och Vega. Hennes viktigaste uppgift är att stötta cheferna och medarbetarna.

Under året har vi startat ett tydligare chefs- och mentorsprogram i tre delar och som sträcker sig över sex månader. Syftet är att nya chefer ska komma in i sin roll på ett bra sätt och att ledarskapet utövas enligt Frösundas koncept.

Arbetsmiljön

Att arbeta inom äldreomsorgen är krävande, men den negativa bild av arbetsmiljön som utmålas i SVT:s reportage stämmer inte. En avspegling av detta är att sjukfrånvaron på Frösundas boenden i Lomma är lägre än genomsnittet inom äldreomsorgen i landet. Under 2017 har sjukfrånvaron på våra äldreboenden i Lomma, inklusive Orion, gått ner. Samtidigt har bemanningen ökat. Beskrivningen av arbetsmiljön som ”usel” är en vinkling som SVT gör baserat på uppgifter från enstaka personer. Efter inslaget har flera medarbetare hört av sig och sagt att de inte känner igen sig i den beskrivning som SVT-reportaget ger.

Öppna jämförelser

Mätningen ”Öppna jämförelser” som SVT refererar till genomfördes under perioden mars-maj 2016, då Frösundas övertaganden av boendena pågick. Resultaten speglar alltså inte hur det har sett ut efter denna period – eller hur det ser ut idag.

Det har genomförts en ny mätning under våren 2017 men dessa resultat har inte publicerats ännu. Utöver det har Frösunda har uppdragit åt Kantar Sifo att göra en ytterligare uppföljande mätning som ska visa vad kunderna tycker idag (september-oktober 2017). Resultaten kommer att publiceras så fort de är färdiga.