Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda Omsorg satsar på språkutbildning

En stor andel av de som arbetar inom svensk äldrevård har inte svenska som modersmål. Det skapar ofta problem i kommunikationen, både med kunderna, deras närstående samt i journalföring. Frösunda Omsorg påbörjar därför ett pilotprojekt med språkutbildning på äldreboendet Ekbacken. Syftet är att öka medarbetarnas svenskkunskaper för att i förlängningen öka kvaliteten på omsorgen.

– För att komma till rätta med de språkbrister som finns har vi anställt en svensklärare som ska skräddarsy en utbildning för våra medarbetare. Vi jobbar alltid utifrån kundens fokus. Om kunden och den som står för omsorgen inte förstår varandra skapar det frustration både hos kunden och medarbetaren, säger Christine Rosencrantz som är kvalitetsdirektör på Frösunda Omsorg.

Språkproblem inom äldreomsorg är ett generellt problem i många verksamheter. Att kunna skriva både dagliga journalanteckningar så väl som mer omfattande dokumentation som genomförandeplaner blir allt viktigare inom omsorgen. Den skriftliga överlämningen skapar en trygghet för kunderna och deras närstående.

– Problemet med språkbrister på Ekbacken hus H är vare sig nytt eller unikt. Men nu har vi valt att ta tag i det en gång för alla. Först då kan vi hjälpa medarbetarna att lära sig hantera språket så att de på egen hand kan utföra alla de uppgifter som ingår när man arbetar på ett äldreboende, säger Christine Rosencrantz.

Inledningsvis genomfördes en språkvalidering bland alla fast anställda medarbetare som inte har svenska som modersmål. Valideringen visade framförallt på brister i det skrivna språket. En utbildning har nu skräddarsytts efter deras behov. Målet är att de ska bli bättre på att kommunicera, både muntligt och skriftligt.

– Utbildningen innebär att medarbetarna får två svensklektioner i veckan och får därmed möjlighet att lära sig svenska på arbetstid. För att kunna fokusera på utbildningen ersätts de av en vikarie under lektionen. Medarbetarna har tagit emot satsningen väldigt positivt, säger Marie-Louise Sjöblom, svensklärare på Ekbacken.

Frösunda Omsorg har 14 äldreboenden över hela landet. Pilotprojektet inleds på Ekbacken Hus H i Sundbyberg och kommer att pågå fram till nyår. Om försöket faller ut väl kommer konceptet att föras över till fler verksamheter över landet.

 

För mer information kontakta:

Jenny Kölfors, kommunikationschef Frösunda, telefon 070-575 76 10, e-post jenny.kolfors@frosunda.se

 

Ladda ner som PDF