Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda Omsorg utvecklar ny stadsdel i Falun tillsammans med Samhällsbyggnadsbolaget

Stadsdelen Born i Falun förvandlas från ett slutet industriområde till en öppen stadsdel och ett levande bostadsområde. I området avser Samhällsbyggnadsbolaget även att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende på mellan 4 500 och 5 500 kvadratmeter och har skrivit en avsiktsförklaring med Frösunda Omsorg som blivande hyresgäst.

– Beräkningar visar att i Falun kommer antalet personer som är över 80 år att öka med hela 1 000 individer till år 2025. Eftersom behovet av ett nytt äldreboende är stort redan till 2020 är vi glada att få vara med och bygga nytt, säger Julie Lam, etablerings- och fastighetschef på Frösunda Omsorg. 

I det nya området byggs upp till tusen nya bostäder, både hyres- och bostadsrätter, tillsammans med modern samhällsservice och ett parkområde med gångstråk längs Faluån. Med bara mindre än en kilometer från Stora torget blir den nya stadsdelen en del av centrala staden.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har gett positivt planbesked för den nya stadelen Born som med sin kulturhistoriska miljö från tiden då platsen användes för olika industrier blir det en unik stadsdel med egen karaktär. Utbyggnaden tar hänsyn till de byggnadsminnen som finns och som i motsats till idag tillgängliggörs för allmänheten. Byggstart planeras till årsskiftet 2018-2019.

Text: Anna Lassen