Logga in

Till toppen av sidan

Medarbetarmöte på Orion och Vega

Sedan Frösunda tog över driften av fyra äldreboenden i Lomma våren 2016, har mycket hänt. Verksamheterna har utvecklats enligt Frösundakonceptet, men ibland har det inte gått riktigt så som önskat var; två steg framåt har då och då följts av ett steg tillbaka.

Med en tidvis hög personalomsättning har man från Frösunda centralt sett ett behov av olika åtgärder för att stödja medarbetarna, framförallt på de båda boendena Orion och Vega. En sådan åtgärd stavas ”Anders Jonsson”.

Anders Jonsson, som till vardags arbetar i Frösundas ”mobila team”, har lång erfarenhet av chefs- och ledarskapsfrågor. Han har därför vid några tillfällen samlat medarbetare vid främst just Orion och Vega för att man tillsammans skulle prata kring bl.a. värdegrund och vilka framgångsfaktorer som finns. Viktigt har också varit vad man som enskild medarbetare kan bidra med för att gruppen, kollegorna, ska fungera bra.

Onsdagen den 6 december var det dags för en ny sådan träff, som Katarina Hamnström, Frösundas operativa chef, hade kallat till. Syftet var att ytterligare förbättra arbetsklimatet och under ledning av Anders hade ett drygt tjugotal medarbetare samlats på Orion för att diskutera nuläge och vad man såväl tillsammans som var och en skulle kunna göra för att få arbetsplatsen att fungera ännu bättre.

Anders, ledde mötet varsamt men tydligt mot kärnfrågorna, där den viktigaste nog var just den om vad var och en kunde göra för gruppen.

- Vad kan just du göra, inte bara idag utan i morgon och övermorgon, för att klimatet på din arbetsplats ska bli så bra som möjligt, frågade han bl.a. och avkrävde därefter var och en ett individuellt svar.

- Jag kommer att följa upp det här, och när vi ses igen i början av februari vill jag se att var och lever efter vad ni lovar just nu, sade Anders bland annat.

Mötet i sig var en uppföljning av ett tidigare i möte i mitten av oktober, och mötesresultatet kan sammanfattas i tre sammanhängande ord – öppenhet, kommunikation och samarbete. Öppenhet mot kollegorna med såväl frågor och problem som med goda erfarenheter ger en trygghet i den kommunikation som är nödvändig för kundernas bästa. En ärlig, naturlig och respektfull kommunikation blir en förutsättning för det goda samarbete medarbetarna emellan som är nyckeln till framgång.

- Jag tycker det var ett bra möte, säger Juan Likkegaard, som arbetar på Orion.

- Jag kunde inte vara med förra gången, men ser att den här typen av frågor är viktiga för oss alla.

- Ja, jag tycker också det var ett bra och givande möte, säger Lise-Lott Samuelsson, som jobbar natt på Orion och därtill är skyddsombud.

- Frågorna som har diskuterats är viktiga, men det finns också en del kvar att jobba med, frågor som måste tas upp och som vi väl får ta med oss till nästa möte i februari, säger Lise-Lott.