Logga in

Till toppen av sidan

Miljön som hjälper hjärnan

Rätt detalj blir en ledtråd, fel sak kan leda till oro och ökad förvirring. För en person med kognitiv svikt är en lugn och trygg miljö avgörande för välbefinnandet. På Widaby har varje detalj valts ut med stöd utifrån forskning om kognition, det vill säga kunskap om hur hjärnan bearbetar information.

– De som bor här ska kunna vara så självständiga så länge som möjligt. När man har en demenssjukdom minskar förmågan att filtrera bort intryck. Vårt jobb är att se till att miljön är läslig. Det ska finnas ledtrådar som påminner om vad som ska göras på den specifika platsen. En person med kognitiv svikt ska inte behöva komma ihåg miljön – men däremot förstå den, säger Beata Terzis, sakkunnig inom kognition på Frösunda Omsorg.

Ledtrådarna som visar vägen
Tydliga ledtrådar som finns på boendet är exempelvis ett rött hjärta på den vita toalettdörren, en röd toalettsits, genomskinliga glas till färgad dryck och färgade glas till vatten.

– Har man vatten i ett genomskinligt glas kan det uppfattas som tomt, vilket är en felaktig ledtråd. Färger och kontraster används på ett medvetet och konsekvent sätt. Mönster används exempelvis inte i gemensamma sällskapsrum eftersom det tar extra hjärnenergi att tolka det jämför med en enfärgad yta. Hos en person med demenssjukdom kan inte hjärnan låta bli att tolka intryck hela tiden, och när hjärnan blir stressad reagerar man ofta med ångest och aggressivitet.


Ett rött kakel bakom en vit toalett med en röd toalettsists blir tydliga ledtrådar och hjälper till att visa vägen.

Utomhusmiljö ger hjärnvila
Även trädgården utformas utifrån kunskap om kognition. Avsikten med den genomtänkta utemiljön är att den ska stimulera alla sinnen och därmed ge ett ökat välbefinnande. Här planteras blommor som ska locka till sig fjärilar vilket ger en ledtråd om årstiden. Breda stigar leder runt och tillbaka till utgångsläget och sittgrupper i starka färger bjuder in till att sitta ner och prata.

Sittgrupper med dynor i starka färger bjuder in till att sätta sig ner i orangeriet.

– Naturen är en sinnesstimulerande miljö i sig utan att vara ansträngande för hjärnan. Blommor och grönska, fågelsång, vatten som porlar, vindens bris samt bär och kryddor är sådant som tillsammans bidrar till att stimulera alla sinnen. Under de kyligare årstiderna finns möjlighet att få hjärnvila i orangeriet som är en övergång mellan inomhus och utomhus. Även där ska alla sinnen kunna stimuleras, avslutar Beata Terzis.


Kognition = Hjärnans informationsbearbetning.
Kognitiv svikt = När informationsbearbetningen inte fungerar som ska. Symptom vid kognitiv svikt är bland annat koncentrationssvårigheter, glömska, nedsatt förmåga att planera, lösa problem och ta beslut. Som en konsekvens av kognitiv svikt får man ofta även beteendeförändringar som till exempel aggressivitet, depression, sömnstörningar och ångest.

 

Text: Hanna Larsson