Logga in

Till toppen av sidan

Möt kundernas röster om Frösunda Omsorg i årets Förtroenderedovisning

I Frösunda Omsorgs femte Förtroenderedovisning presenteras företagets arbete mot visionen att alla människor ska få ett bättre liv och en självklar plats i samhället. I rapporten beskriver kunderna sina upplevelser av Frösunda blandat med viktiga nyckeltal för det systematiska kvalitetsarbetet.

– Vi är övertygade om vi får förtroende för att vi tar ansvar. Därför har vi valt att kalla vår kvalitetsredovisning för Förtroenderedovisning. Här låter vi våra kunder kliva fram och beskriva sin upplevelse av oss gentemot omvärlden. Men de får också en chans att berätta om vad som är viktigt för dem, säger Christine Rosencrantz, kvalitetsdirektör Frösunda Omsorg.

Rapporten innehåller en genomlysning de komponenter som är avgörande för att Frösun­da Omsorgs kunder ska känna förtroende för Frösunda. Kundernas egna vittnesmål, intervjuer med omvärlden, relevanta mätningar och nyckeltal ligger till grund för analysen som redovisas i Förtroenderedovisningen. Resultaten lyfter fram både positivt och områden där förbättringar behövs.

– Våra kunder vill vara som alla andra. De vill bestämma, bli sedda, bekräftade, älskade och res­pekterade. Det kanske låter självklart, men tyvärr är det långt ifrån verkligheten för många med funktionsnedsättning eller en svår familjesituation. Det krävs en förändrad samhällssyn där våra kunder blir en naturlig del av samhället och vi vill bidra till att det blir verklighet, Susanne Sidén som är vd på Frösunda Omsorg.

Förtroenderedovisningen följer det internationella ramverket Global Reporting Initiative, GRI G4. Genom det placeras kunderna i centrum och får stort inflytande över vad som beskrivs i rapporten. Förtroenderedovisningen ger därför gott stöd för att rapportera hur Frösunda Om­sorg arbetar systematiskt med kunddialoger och hur de ger svar kring kvalitet.

Läs Förtroenderedovisningen här!