Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda Omsorg uppmanar Sundbyberg att inte begå avtalsbrott

Vid det samrådsmöte som Frösunda Omsorg kallat Sundbybergs stad till idag, överrumplade staden Frösunda med att man ville häva avtalet för äldreboendet vid Ekbacken hus H.

– Vi anser att Sundbybergs stad därmed skulle begå ett väsentligt avtalsbrott och vi är bestörta över den tvära vändning som stadens avtalsuppföljning plötsligt tagit, säger Per-Otto Waern, Affärsområdeschef vid Frösunda Omsorg.

Frösunda hade kallat Sundbybergs stad till samrådsmöte för att klara ut frågetecken kring stadens ovanliga uppföljning av avtalet och deras brist på samarbetsvilja.

– Istället för att diskutera samarbetsfrågor enligt vår föreslagna agenda, deklarerade förvaltningen istället sin avsikt att föreslå Äldrenämnden att häva avtalet med Frösunda, säger Per-Otto Waern.

Det nya skäl som förvaltningen angav var att det skulle föreligga ett allvarligt fel i Frösundas yrkesutövning och inte att Frösunda bryter mot avtalet. Förvaltningen ville eller kunde dock inte förklara vari det allvarliga felet skulle bestå, utan nämnde endast sjuksköterskebemanning och två Lex Maria-utredningar i vaga ordalag.

– Det finns inga brister i Frösundas bemanning och den väg förvaltningen slagit in på gagnar inte de boende utan leder bara Sundbyberg in i ett uppenbart och onödigt avtalsbrott, fortsätter Per-Otto Waern.

Vi välkomnar att våra beställare granskar och följer upp omsorgen, men det sätt som förvaltningen skött denna uppföljning på är inte konstruktivt. Frösunda har följt planen som avtalats, svarat på allt som staden begärt och har dessutom infört såväl svenskundervisning som utbildat värderingsledare utöver avtalet, vilket lett till stora förbättringar för de boende. 

Den normala gången är att om en beställare anser sig finna brister så ska dessa tydligt påtalas med en begäran om att de rättas till.

– Om förvaltningen genuint anser att det finns brister så borde den rikta en konkret uppmaning till Frösunda att korrigera bristen. Det har förvaltningen inte gjort, säger Per-Otto Waern.

Det har hela tiden varit Frösunda Omsorgs avsikt att uppfylla avtalet och genomföra sitt anbud som staden accepterat i sin helhet, men Sundbyberg har förvägrat bolaget ett gott samarbete.

– Vi sätter nu vår tillit till att Äldrenämnden bedömer frågan på ett sansat sätt och inte följer förvaltningens förslag, utan upprätthåller vårt gemensamma avtal för kundernas bästa, avslutar Per-Otto Waern.

 

För mer information kontakta: Jenny Kölfors, kommunikationschef Frösunda Omsorg, telefon 010-130 37 72, e-post jenny.kolfors@frosunda.se

Ladda ner som hela pressmeddelandet som PDF