Logga in

Till toppen av sidan

RÄTTELSE: Sundbybergs stad går ut i media med flera faktafel

Sundbybergs stads representanter och anonyma uppgiftslämnare har i media gjort påståenden om Frösunda Omsorgs agerande som är felaktiga och vilseledande för allmänheten. Frösunda Omsorg ställer sig frågande till stadens agerande, och anser att det är allvarligt att man kommer med så många faktafel och utspel i media.

Vi kan inte gå in på omständigheterna i de enskilda anmälningarna till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, men på följande punkter måste Sundbyberg stads faktafel korrigeras:

  • Stadens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, Per Koijs utredningar är mycket tunna och bristfälligt gjorda och saknar viktiga fakta. Sundbybergs stad har också fattat beslut om Frösundas skuld och därmed hävning av avtal utan IVOs prövning. På eget initiativ kommer Frösunda Omsorg att komplettera med nödvändiga uppgifter till IVO. Frösunda Omsorg är positiva till att Lex Maria-anmälningarna utreds av IVO.
  • Stadens medicinskt ansvariga sjuksköterska Per Koij påstår i tidningen Mitt i Sundbyberg att han besöker Frösundas äldreomsorg Ekbacken hus H för möte en gång i månaden och att detta ingår i rutinerna. Detta är fel.

Korrekt fakta är att:

  1. Stadens ansvariga sjuksköterska ställde in två möten i år, 23 maj, och 29 augusti,och där emellan var det sommaruppehåll, vilket innebär att under tre (3) månader skedde inga månadsmöten med MAS.
  2. Stadens ansvariga sjuksköterska har inte dokumenterat sina möten med Frösundas medarbetare och har inte samverkat med verksamhetschefer på det sätt lagen förutsätter.
  3. Stadens ansvariga sjuksköterska har även vägrat Frösundas verksamhetschefer och sjuksköterskor insyn i utredning och har inte vidtagit någon förbättrande åtgärd med anledning av utredningarna.
  • ”Frösunda har inte haft tillräcklig bemanning”, påstår Birgitta Fahlgren Sylvén, chef för äldreförvaltningen i Sundbybergs stad, i tidningen Kommunalarbetaren, och Äldrekommunalrådet Maria Bohman Kreij citeras i Mitt i Sundbyberg. Detta är fel.

Korrekt fakta är att Frösunda har haft minst det antal sköterskor som anges i avtalet.

  • I en artikel den 31/10 i Kommunalarbetaren, påstås det från en anonym källa att det var Frösunda Omsorg som anställt många medarbetare med bristande språkkunskaper. Detta är fel.

  • Korrekt fakta är att Frösunda bara anställt EN ny omsorgsmedarbetare sen övertagandet och den personen har inga bristande språkkunskaper. Övriga medarbetare följde med vid Frösundas övertagande. Fakta är också att Frösunda startat svenskundervisning utöver avtalet för att utbilda medarbetare med brister i språket.

Frösunda Omsorg gör nu en egen internutredning för att klarlägga och komplettera stadens bristfälliga utredning, för att ta reda på om vi kunnat agera annorlunda på Ekbacken och för att kunna försvara oss mot bristfälligheter i stadens utredning och slutsatser.

Om äldrenämnden skulle besluta att häva avtalet innebär det enligt avtalet att det omedelbart upphör och att staden får ta över ansvaret för Ekbacken hus H nästa dag.

- Vi på Frösunda Omsorg har mycket svårt att förstå ett sådant agerande, säger Per-Otto Waern.

Det är fortfarande Frösunda Omsorgs avsikt att kunna uppfylla avtalet och genomföra sitt anbud som staden accepterat i sin helhet. Frösundas förhoppning har hela tiden varit att få till stånd ett samarbete framåt som gagnar de boende.


För mer information kontakta:

Jenny Kölfors, kommunikationschef Frösunda Omsorg
Telefon: 010-130 3772 
E-post jenny.kolfors@frosunda.se