Logga in

Till toppen av sidan

Vi stärker det barnen är bra på

Ikasus korttidshem i Vallentuna med sju platser för barn och ungdomar är en verksamhet som kretsar kring att stärka det som fungerar bra hos varje kund. Att vara ett stöd till närstående och se till att även de känner sig trygga är också en central del av verksamhetschefens Jenny Lindzéns jobb.

linda lindzén– Igår hade vi ett möte med föräldrar som vi fick massor av beröm av. Det känns bra att höra att föräldrarna känner sig nöjda och trygga med oss. Vi har väldigt mycket föräldrakontakt eftersom vi jobbar med barn och unga. Många föräldrar mår också väldigt dåligt men de säger att de känner att de får stöd av oss och kan slappna av. Och det är roligt för alla medarbetare eftersom det är en stämpel på att vi gör ett bra jobb.

”Nyfikenhet föder utveckling”

Att arbeta på Frösunda innebär att möta många människor i olika situationer. 

– Det som är spännande med det här jobbet är att man träffar både kunder och medarbetare. Mitt arbete handlar mycket om att engagera och få medarbetare att ha kvar nyfikenheten. Finns nyfikenhet så föds utveckling. Vi är ett team kring barnen och jag tycker om att lyfta styrkor hos personer – både medarbetare och barnen vi jobbar med. Vi är inte inne och ändrar någon som person, utan hjälper till att förbättra det som barnen är bra på. Vi betonar bara det som är bra och vi alla lyfter varandra. Att vi är glada, positiva och engagerade smittar – och det säger även föräldrarna.