Logga in

Till toppen av sidan

Egen kontaktpolitiker för äldreomsorg i Lomma

Lomma kommun tar ett intressant nytt grepp för att ytterligare stärka äldreomsorgen tillsammans med Frösunda Omsorg. Socialnämnden inför en kontaktpolitiker för de olika äldreboendena i kommunen och underlättar kontakterna mellan kommunen, Frösunda Omsorg och kommunens invånare.

Initiativtagaren till förslaget är Sofia Forsgren-Böhmer (M), som är ordförande i Socialnämnden i Lomma kommun, vars arbetsutskott enhälligt tog beslut om att förslaget var en bra idé. Hon kommenterar beslutet i en artikel av Johanna Karlsson i Sydsvenskan så här:

– Frösunda, Attendo och förvaltningen har vidtagit en massa åtgärder för att höja kvaliteten. Nu kände vi i socialnämnden att vi representerar medborgarna och vi vill ha en närmare dialog med både brukare och anhöriga.

– Man ska få ett ansikte och ett namn på politiker som man kan vända sig till. Vi vill ha en naturlig dialog där man kan prata om saker som är både bra och dåliga.

Det nya systemet ska ha två ordinarie ledamöter och en ersättare från socialnämnden som utses till kontaktpolitiker för de olika äldreboendena i kommunen. Frösunda driver idag fyra äldreboenden i Lomma kommun, Vega, Orion, Strandängsgatan i Lomma och Jonasgården i Bjärred och fick i december sitt avtal förlängt i ytterligare till sista februari 2021.

På Frösunda Omsorg välkomnar man förslaget.

– Det här är ett utmärkt initiativ från kommunen som vi tror kan bidra till att vi kan fortsätta att förbättra äldreomsorgen i Lomma. Med en kontaktpolitiker kommer vårt redan goda samarbete med kommunen att fördjupas och förbättras ytterligare och våra relationer med närstående och kommuninvånare kommer också att stärkas, säger Iréne Bengtsson, affärsområdeschef för äldreomsorgen inom Frösunda Omsorg.

Text: Lars-Ola Nordqvist