Logga in

Till toppen av sidan

Han är en av Frösundas hjältar

Han lämnade byggsektorn och sökte jobb som vårdbiträde på Strandängsgatan i Lomma 1999, där han hade besökt sin mamma dagligen i flera år. Daniel Wilence saknade utbildning men kände hunger efter kunskap och tog kurser om demens. Efter nästan 20 år på samma omsorgsboende och fyra års självfinansierade studier vid sidan av jobb och familj, har han nu just examinerats som undersköterska. Idag är han en av Frösunda-boendets viktiga hjältar.

Det har bara gått några dagar sedan Daniel Wilence, 39, fick sin undersköterskeexamen när vi träffas i trädgården på Strandängsgatan i Lomma. Jag ställer den traditionella sportfrågan: Hur känns det?

- Det är en skön känsla och jag känner stolthet över att ha kunnat klara av detta vid sidan av heltidsjobb och familj, säger Daniel, som på eget initiativ klarat av att studera, klara prover och validera sig som undersköterska genom tester och sin erfarenhet från Strandängsgatan.

- Men hade jag vetat hur mycket det var, hade jag kanske inte gjort det. Men nu är jag glad och nöjd över att ha klarat det.

Hur förändrar det hans arbete, undrar jag?

- Det är en bekräftelse på min kunskap. Kunskap bidrar alltid till något positivt och nu känner jag mig tryggare i min roll och mina arbetsuppgifter, svarar Daniel, som inte ligger på latsidan vad gäller olika roller. Han var kvalitetsansvarig i tre år hos en tidigare arbetsgivare och är nu BPSD-administratör på Strandängsgatan.

- Jag växte och lärde mig mycket av utbildningen och kvalitetsansvaret, inte minst varför rutiner är så viktiga att följa i en verksamhet som vår. Men för mig handlar det om att känna engagemang för det jag gör. Jag vill brinna för min uppgift, utvecklar Daniel sitt svar.

Det kan man faktiskt ana, när han iklädd sina snickarbyxor berättar om sin arbetsdag.

- Jag jobbar i omsorgen från klockan sju till tolv och som vaktmästare 12-16. Och så är jag fackligt ombud 24/7. Arbetsmiljö är mycket viktigt för mig, det sporrar mig i mitt arbete. 

Det är ett engagemang för både kunder och Frösunda som på något sätt exemplifierar en Frösunda-hjältes insatser. Det leder oss in på hur han ser på omsorgen och arbetet med kunderna. Vad betyder BPSD och Kundens fokus för Daniel?

- Man måste värdesätta individen, det är grunden för all vård. Jag vill jobba med kundens fokus och det kräver att vi har mer struktur och rutiner som är väl dokumenterade och som alla kan förhålla sig till. BPSD utgår från att kunden vet bäst själv hur hon vill ha det och är en bekräftelse och ett verktyg för att skapa högre livskvalitet, förklarar Daniel Wilence.

Efter att ha varit anställd i omsorgen i nästan 20 år, i både kommunal och privat regi, ser han också tydliga skillnader däremellan.

- Största skillnaden ligger i bemanningen, den är högre i kommunen. Men i grund och botten hjälper inte högre bemanning om inte organisationen förändrar sig och har ett bra ledarskap. Den privata sektorn har många bra saker, satsar mer på struktur, organisation och ledarskap, men det kan vara svårt att lägga ner extra kvalitetstid utöver avtalet, menar Daniel.

Frösundas verksamhet på Strandängsgatan i Lomma har under senast åren haft en del problem i organisationen:

- Jag hoppas att vi nu kan ändra på tillsammans. Det är ett större engagemang från ledningen både i Frösunda och här i Lomma och det är mer skärpt i personalgrupperna, en bättre struktur.

- Detta är positivt för alla, för det ska vara roligt både att komma till och gå hem från jobbet, säger Daniel.

 

Text: Lars-Ola Nordqvist, kommunikatör