Logga in

Till toppen av sidan

”Jag har verkligen saknat Frösundas koncept”

Frösunda Omsorg är ett företag dit man gärna återvänder. En av alla de medarbetare som har valt att återvända är Johanna Stålhand, nu i en ny roll som konceptledare för affärsområdet Individ och familj.

Johanna Stålhand kom till Frösunda Omsorg via en förvärvad verksamhet 2009. Då arbetade hon med arbetsledning, verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom HVB. Kort därpå förflyttades hon till Frösundas huvudkontor.

– Där fortsatte jag att arbeta med handledning och utbildning inom alla Frösundas affärsområden. Efter några år övergick min tjänst till att bygga upp ett kvalitetssäkringssystem för handledning och utbildning inom Frösunda. Detta ledde sedan till att jag under ett drygt år arbetade som chef för vår webbutbildningsplattform Frösundaakademin, berättar Johanna Ståhland.

I augusti 2016 valde Johanna att gå vidare mot nya utmaningar.

– Jag blev kontaktad av ett konsultföretag som erbjöd mig möjligheten att tillsammans med dem återuppta mitt praktiska arbete med handledning och utbildning. Efter det har jag arbetat med att utforma och utveckla ett metodiskt arbetssätt inom LSS-verksamheter.

Saknade kundens fokus
Knappt två år efter att Johanna lämnat Frösunda valde hon att återvända. I januari 2018 började hon som konceptledare inom affärsområdet Individ och familj.

– Jag har verkligen saknat Frösundas koncept – kundens fokus och vårt kundlöfte. Jag har även saknat Frösundaprogrammet vilket jag förövrigt stolt titulerar mig som ”mamma” till. Frösunda har något helt fantastiskt och unikt på gång, vilket jag kände att jag vill fortsätta att bidra till att förverkliga fullt ut, säger hon och fortersätter:

– Jag har alltid brunnit för bemötandefrågor, enligt mig finns det inget viktigare. Grunden i allt stödjande arbete bygger på positiva möten som bygger på kunskap om och förståelse för individen. I mitt arbete har jag många gånger stött på aversiva och begränsande bemötandestrategier och förhållningssätt som syftar till att snabbt ta kontroll över andra människors beteenden. Min erfarenhet är att det bristfälliga bemötandet många gånger beror på bristande kunskap och förståelse både för sitt eget uppdrag och de individer vi är där för att stödja. Med stöd av kundens fokus ringar vi in två viktiga kunskapskällor – individkunskap och kunskap om kognition. Det är en förutsättning för att vi ska kunna förstå och medvetet möta och bemöta våra kunder på ett adekvat sätt.

Kunden bestämmer
I sin nya roll som konceptledare inom Individ och familj hoppas Johanna att få bidra till att vidareutveckla grundkonceptet med utgångspunkt i kundens fokus.

– Vad våra kunder faktiskt uttrycker är viktigt för dem, med en koppling till forskning och beprövad erfarenhet. Jag kommer att stödja i implementeringen av konceptet och bidra med kompetensutveckling. Det bästa med Frösunda tycker jag är att vi har en sådan fin syn på våra kunder. Att vi vågar lyssna och lita till att de vet bäst. Att vi så tydligt tagit ställning till vem som faktiskt bestämmer, avslutar Johanna.

Text: Hanna Larsson
Foto: Cecilia Eckervig