Logga in

Till toppen av sidan

Konsten om att leva livet

Genom livet har konsten och skapandet haft en stor betydelse för Henrik Pätzke som i dag arbetar som konstnär. I tonåren drabbades han av två blodproppar och fick blodsjukdomen Homocysteinuri med följande hjärnskada. ”Jag vill tänka utanför – inte bara på min kropp. När jag skapar får jag löpa fritt”, säger Henrik.

Henrik Pätzke är uppvuxen i Täby och har alltid haft sina händer i konstnärliga processer. Han målar, skriver och skapar verk i olika färger och material. Då Henrik är lång, skapar han även egna kläder.

– Då får jag komma till tals på ett annat sätt än att bara prata. Om jag inte arbetar kreativt blir jag trött och dämpad som person. Jag måste alltid ha något arbete i tanken att utveckla. Men det räcker inte med att göra något som är bra utan jag måste göra det på mitt sätt. Jag vill tänka utanför – inte bara på min kropp. När jag skapar får jag löpa fritt. Ingen vill bli hindrad att leva! berättar Henrik Pätzke.

Tvingades att byta jobb
Vid 16 års ålder hade Henrik drabbats av två blodproppar, blodsjukdom och hjärnblödning. Efter rehabiliteringen bestämde han sig för att ta igen gymnasiet, gå på konstskola och därefter började han på ett konstkooperativ. Ett par år senare genomgick han ett kärlkirurgiskt ingrepp och 2012 genomfördes en canceroperation med följande cytostatika behandling. Fram till dess hade han bland annat föreläst om sitt liv och arbetat på ateljéer i Storbritannien, Holland och Skottland.

– Sedan var det något som skedde. Det politiska läget ändrades och jag var tvungen att byta jobb. Jag kom till Frösunda och kände direkt att man lyssnade in mig och mina behov, mina möjligheter och hur jag lever mitt liv. Det är det viktigaste för mig. Här begränsar man inte mig som individ, jag måste finna mina egna konstnärliga förutsättningar. Eftersom jag studerat konst vet jag hur jag ska gå tillväga i mitt skapande.

”Felen kan bli väldigt bra”
På Frösunda Omsorgs dagliga verksamhet Dalagatan, där Henrik arbetar, tillbringar han mycket tid i målarrummet. Han berättar att han lätt går igång på skapandet, gärna experimenterar och uppskattar överdrivna projekt.

– Det är då något skapas från ursprunget! Får jag idéer utformas de av olika material, korsningar och motsatsförhållanden. Saker uppstår automatiskt i händelser jag går igenom. Folk kan fråga mig ”hur tänkte du här?”, men jag har inte alltid en förklaring till allting. I mitt liv har inte allting alltid en förklaring. Min kropp kan bete sig på ett visst sätt, jag vet bara vad som har hänt och vad som är bäst för mig i det tillfället. Samma sak med konsten. Felen kan bli väldigt bra och det handlar om att lösa allt på ett bra sätt.

 

 

”Det är en form av överlevnadsstrategi”
Hemma i källaren har Henrik sitt konstarkiv och trots att han varit aktiv konstnär under hela sitt liv får han sällan idétorka.

– Jag kommer snabbt in i ett flöde och släpper vildhästarna fria. Jag är en lösningsorienterad människa och det gäller även i konsten. Man får gå runt problemet, i stället för att se problemet. Det är en form av överlevnadsstrategi jag har. Det finns alltid utvägar, man får hoppa över, gå runt. Jag hittar alltid hur jag kan ta mig igenom saker och jag har alltid varit tvungen att tänka på nya sätt. Det räcker inte bara med ett sätt, jag måste ha flera sätt för att ta mig förbi.

Deltar på konstutställning
Under hösten 2018 kommer Henrik delta på en stipendiatutställning på Karby Gårds konstcentrum. Under utställningen kommer många av de verk han skapat den senaste tiden att ställas ut. Förutom att förbereda sig inför utställningen arbetar han med att ta fram häftet ”Tankar bortom världen”, där han tillsammans med bilder på sina konstverk beskriver sitt arbete och sitt liv.

– Konst har inte ett klart färdigt: svar, utan fler möjligheter till fritt tänkande, obegränsade möjligheter. Kan människan styra sig själv, eller följer vi varandra och den tid vi lever? För att människor som inte jobbar med konst ska få en förståelse för hur jag tänker och arbetar måste jag göra en berättelse i text. En bild skapar en fri tolkning och folk kan bli rädda eller illa till mods, det kan komma upp saker till ytan de inte vill kännas vid, avslutar Henrik.

”Jag gör det inte lätt för mig, då jag väljer att leva det liv jag är född till. Jag är inte utsatt och kränkt, ställer aldrig upp på fel någon ”anser rätt”! Om friheten betyder något, innebär den rätten att tala om det många inte vill höra. Låter aldrig manipulation och respektlöst beteende styra mig!” Text och bild från Henriks häfte ”Tankar bortom världen”

 

Text: Hanna Larsson