Logga in

Till toppen av sidan

Närståendekafé i Lomma

Öppen dialog och kunskap - tema för närståendekafé i Lomma. Kontakten och dialogen med närstående är mycket viktig för att kunna ge kunderna rätt omsorg. I Lomma startade man i veckan ett Närståendekafé. Här fick närstående tillfälle att öppet diskutera angelägna frågor med verksamhetscheferna och höra om kost och BPSD-metodik.

- Det här var ett väldigt bra initiativ, det gav oss både ny kunskap och tillfälle att diskutera viktiga frågor om våra närstående, tyckte Carina Jönsson och hennes man Sven från Janstorp utanför Ystad.

För verksamhetscheferna i Lomma, Marie Djärv på Vega och Orion, och Daniel Bosak på Strandängsgatan, har en av de mer angelägna frågorna varit hur man ytterligare kan stärka relationerna och samtalen med närstående. Den kunskap de besitter om de kunder som har sitt boende i Frösundas verksamheter i Lomma är en viktig källa för att skapa bra genomförandeplaner med kundens fokus.

- Vi ville skapa ett forum för oss och de närstående som kändes enkelt och mer otvunget att besöka. Så vi bjöd in de närstående att komma på en fika och sitta och samtala om det som känns mest angeläget för stunden, förklarar Marie Djärv, verksamhetschef på Orion och Vega.

Till den första träffen hade Marie och Daniel också bett avdelningarnas ombud för kost och BPSD, Stephanie Fridh från Orion och specialisten på demensfrågor, Daniel Wilence från Strandängsgatan, att kort berätta om hur den kunskapen kommer till nytta för individernas bästa i verksamheten.

Det var två ämnen som verkligen berörde och engagerade de närstående som deltog på det här första mötet.

- Det känns som det var ett lyckat grepp, men det viktiga är nu att vi tillsammans med de närstående kan vidareutveckla det här konceptet så att vi får ett ömsesidigt forum där alla kan ventilera viktiga frågor och där vi får möjlighet att berätta om hur vi bedriver verksamheten, säger Daniel Bosak.

För Carina Jönsson, som har sin mor Wivi på Orion sedan fyra månader, var initiativet välkommet.

- För oss är den begynnande demensen hos min mor ny och vi försöker lära oss hur vi ska hantera den. Då är det viktigt med en regelbunden och bra kontakt med dem som arbetar här så att alla förstår hennes situation och gör likadant, förklarar Carina.

För Marie och Daniel blev det ett lyckat kaféinitiativ som man lärde sig mycket av och kan vidareutveckla till nästa gång.

- Ja, den här kontakten är ju ovärderlig, så vi ska försöka arrangera ytterligare ett  Närståendekafé före sommaren och ett antal i höst, avslutar Marie Djärv.

 

Text: Lars-Ola Nordqvist, kommunikatör