Logga in

Till toppen av sidan

Nästa steg mot Kundens fokus

När bröderna Adolfsen bestämde sig för att köpa Frösunda Omsorg var det vårt unika koncept Kundens fokus som fällde avgörandet. För dem blev det väldigt tydligt vad Frösunda ville uppnå och hur det skulle göras.

– Vår vision är att förändra spelreglerna inom omsorgen, utifrån Kundens fokus. Vi är därför fast beslutna att fortsätta på den inslagna vägen och att vidareutveckla strategin för att ta nästa steg, säger Frösunda Omsorgs vd Kristoffer Lorck.

Nu har arbetet med att anpassa organisationen inletts med att införa en ökad målstyrning av verksamheten. Tydligare mål och ökad delaktighet underlättar för medarbetare att känna ett starkare engagemang i verksamheten och därmed större möjligheter att uppnå Kundens fokus. Men det innebär också att konceptet kan behöva förtydligas ytterligare, menar Kristoffer Lorck.   

– Ett koncept kan kännas märkligt och ibland lite svårt att greppa. Jag brukar själv tänka på det som vår receptbok men man kan faktiskt jämföra det med McDonald’s. Många i Sverige har varit på Donken och vet hur en hamburgare görs. En McFeast är en McFeast på alla restauranger i hela världen just för att man följer sitt recept och bolagets koncept. Det är en viss mängd lök, majonnäs, sallad, tomat och så vidare.

– Men ibland kommer det en kund som inte vill ha tomat, då kan man utforma tjänsten annorlunda genom att följa kundens önskemål. Men enbart då, inte för att en medarbetare tycker att hamburgaren borde smaka bättre utan tomat.  Receptet är framtaget utifrån smakpaneler, kundinsikter, omvärldsbevakning och liknande, precis som vårt koncept som också baseras på fakta, insikter och lärdomar. Därför kan inte vi heller välja bort tomaten för att jag som enskild medarbetare inte tror på det, utan alla delar av konceptet är lika viktiga, förklarar Kristoffer Lorck.

Frösunda Omsorgs prioritet under 2018 och 2019 är att konceptet implementeras i alla affärsområden och verksamheter och att chefer och medarbetare har fått utbildning i att driva Kundens fokus.

Konceptet löser säkert inte alla utmaningar men det garanterar att vi levererar enligt de avtal om vård och omsorg som är beslutade. Det beställaren har beställt av oss är vad omsorgskunden ska få. Vi vill ju inte servera en BigMac när kunden beställt en McFeast.

– Ett första steg i att höja vår kvalitet är att skapa förutsättningar för våra chefer och medarbetare att förstå varför vi gör saker på ett visst sätt och att känna sig delaktiga i sin arbetsvardag. Då är det också enklare att ta ansvar i alla situationer, avslutar Kristoffer Lorck.