Logga in

Till toppen av sidan

Orangeri och växthus blir verklighet på Frösundas äldreboende i Lomma

En stimulerande utemiljö med ett nytt orangeri och ett nytt växthus – det blir snart verklighet på Frösundas äldreboenden i Lomma, Strandängsgatan, Vega och Orion. Den 16 oktober togs det första spadtaget i anslutning till boendena.

Brukarundersökningar och kommunens uppföljningar under 2017 visar att kvaliteten i vården och omsorgen inte motsvarade förväntningarna. Åtgärder sattes in men det planerade förändrings- och förbättringsarbetet gick långsammare och var mindre kraftfullt än planerat. Lomma kommun och Frösunda Omsorg gjorde då en överenskommelse om en ekonomisk kompensation från Frösunda till kommunen om 1,1 miljoner kronor.

Spadtag Lomma. Jan-Åke Larsson, kund, Iréne Bengtsson, regionchef Frösunda. Foto-Christian Almström
Foto: Christian Almström

Då fattades också beslut om att pengarna ska användas till väsentliga förbättringar av utemiljön vid Vega, Strandängsgatan och Orion så som ett växthus och ett orangeri. 

I mars i år anordnades ett första möte med Frösundas kunder och närstående för att planera hur husen ska fyllas med innehåll och aktiviteter. Vid mötet presenterades bland annat preliminära skisser över hur byggnaderna kommer se ut och det beslutades att växthuset i vissa delar ska vara rödaktigt och orangeriet ska vara grönt. I detta arbete kommer också att hämtas särskild sakkunskap från Frösunda och kommunen gällande kognition och tillgänglighet.

Spadtag Lomma. Jan-Åke Larsson, kund, Iréne Bengtsson, regionchef Frösunda. Foto-Christian Almström
Foto: Christian Almström

Det första spadtaget togs tisdagen den 16 oktober. Därefter startar bygget och de boende kommer att kunna använda växthuset och orangeriet när våren kommer. Byggnaderna ska användas för avkoppling och aktiviteter som att så och plantera växter. Medarbetare och kunder kommer gemensamt att planera de aktiviteter och verksamheter som ska genomföras i både växthus och orangeri. Utemiljön i övrigt kommer också att förbättras i samband med arbetet med bland annat bärbuskar.