Logga in

Till toppen av sidan

Pressmeddelande: Mycket goda resultat från beställare avseende Frösundas LSS-verksamheter

Som ett led i Frösundas kvalitetsarbete genomförs regelbundet externa beställarundersökningar i form av NPS* och NKI (Nöjd Kund Index). Dessa undersökningar omfattar samtliga beställare inom både egen regi och entreprenad.

Under slutet av 2016 och i början av 2017 hade Frösunda ett antal utmaningar i LSS-verksamheten, boende och daglig verksamhet. Därför var det med stor spänning vi mottog resultatet från den senaste beställarundersökningen som genomfördes av SIFO i december 2017.

Till vår stora glädje visar undersökningen att vi nu har ett NPS resultat som ligger över snittet för tjänsteföretag, med ett värde på 8. Det är en förbättring med hela 25 procent från mätningen 2016.

Höjdpunkten är Stockholms stad som har ett NPS värde på 29, men även i Norra Stockholm ser vi en avsevärd förbättring där resultatet nu är i paritet med snittet för tjänstesektorn.

Nedan följer ett par av de många fina citat som finns i undersökningen:

”Jag tycker att i den kontakten jag har haft med dem så har de varit professionella och man får en bild av att de verkligen bryr sig om det jobb de gör.”

”Skälet till mina svar är för Frösunda har ett seriöst koncept, allting verkar väldigt genomtänkt.”

Även den NKI-undersökning som genomfördes av SIFO i slutet av 2017 stärker bilden av nöjda beställare i Stockholm. Exempelvis är NKI-värdet inom daglig verksamhet så högt som 86 procent.

- Vi är förstås glada över att se att de ansträngningar som gjorts gett resultat, men vi är långt ifrån nöjda. Vi ska bli ännu bättre, säger Christine Rosencrantz, Kvalitetsdirektör på Frösunda Omsorg.

Resultatet av undersökningarna bearbetas just nu av verksamheterna runt om i Sverige med ambitionen att höja såväl lägstanivån som toppnoteringarna.

 

Ladda ner som PDF här

 

För mer information, kontakta:

Anders Annerfalk, presskontakt Frösunda Omsorg
telefon 010-130 38 91, e-post anders.annerfalk@frosunda.se

 

* NPS (Net promoter score) är en metod som mäter kundlojalitet och kan anta ett värde mellan -100 och 100. Metoden bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en kollega?” Frågan besvaras på en elvagradig skala från 0- 10. De som ger betyget 0-6 betecknas Kritiker, de som anger betyget 7-8 kallas Passiva och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Ambassadörer. NPS-värdet räknas fram genom att man räknar andelen svar som angivits på betygen 9-10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 0-6.