Logga in

Till toppen av sidan

Legitimation ökar statusen för undersköterskor

Kommunal är det dominerande fackförbundet för många av Frösunda Omsorgs medarbetare, undersköterskor och vårdbiträden. I en intervju för Frösundas nyutkomna Förtroenderedovisning svarar Kommunals ombudsman Lars-Sture Johansson på frågor om medarbetarnas roll i dagens och morgondagens omsorg.

Fackförbundet Kommunal bidrar till att påverka den dagliga situationen i vård- och omsorgsverksamheter. Men det är genom ökad utbildning, yrkeslegitimation och samverkan med de privata vårdgivarna som möjligheten att förbättra tillvaron och öka statusen för undersköterskorna finns, säger Kommunals frispråkige ombudsman Lars-Sture Johansson i den här intervjun.

Hur ser du på undersköterskornas ställning i omsorgen idag?

Det är en viktig fråga som går på flera spår. Vi vill ha en yrkeslegitimation för undersköterskor. Detta arbete pågår för fullt nu med en utredning i riksdagen om hur man kan reglera yrket undersköterska.

Vi vill att utbildning ska löna sig. Med en yrkestrappa där det krävs 800 poäng för nivå vårdbiträde och 1500 poäng för nivå undersköterska ser vi till att undersköterskornas status inte halkar efter.

Vi strävar också efter heltidsarbete för undersköterskor. Det finns ett stort behov av kompetens och med heltidstjänster får vi en trygg arbetsmiljö som gagnar alla, brukare, arbetstagare och arbetsgivare.

Vilka frågor för undersköterskorna är viktigast för Kommunal att driva?

Yrkeslegitimation och heltidsarbete. Heltidsarbete som norm är en jämställdhetsfråga och deltidsarbete medför att många hamnar på garantinivå när det är dags för pension.

Arbetsmiljön med sammanhållen arbetstid och ett hållbart arbetsschema är också en fråga som Kommunal arbetar med.

Ett annat arbete som pågått i åratal och som vi nu har vi lyckats med, är att arbetsgivaren ska hålla med arbetskläder. Lagen trädde i kraft den 19 november 2018.

Du har pekat på att samverkan med privata vårdföretagare är viktig. Kan du utveckla det?

Min erfarenhet är att ett gott förhållande, en bra attityd och ett sunt förnuft kommer våra medlemmar till godo. Ett samarbete med motparten, utan att tappa vårt uppdrag och att företräda våra medlemmar, bidrar till att åstadkomma resultat vi vill nå. Det visar inte minst vårt förhållande till Frösunda Omsorg.

Ser du någon skillnad mellan privata och kommunala vård- och omsorgsgivare?

Ja, åt båda håll. Jag kan ta ett eget exempel. Jag har som privatperson besökt äldreboenden som drivits både privat och kommunalt och min uppfattning är att det inte finns garantier för vad som är bäst, ytterst handlar det om att ett bra ledarskap är förutsättningen för att både brukare och medarbetare ska ha bra levnadsvillkor och arbetsvillkor. En bra ledare får personalen med sig.

Frösunda var först ut med att ingå ett avtal med Kommunal om lönehöjning med 500 kr för undersköterskor 2017. Har det skett förbättringar för USK efter det?

Avtalet med Frösunda omfattade ett antal undersköterskor som inte fått ta del av den extra satsningen för 2017. Det löstes genom att dåvarande VD sträckte ut en hand och ville lösa detta internt mellan parterna. Jag vill ge Frösunda en eloge för detta. Till 2018 förhandlades det resterande beloppet fram mellan Kommunal och Vårdföretagarna. Med denna lösning behövde vi inte hamna i tvister, ett exempel på att en pragmatisk inställning i vissa frågor löser problem.

Hur tycker du att prispressen och de lägre ersättningsnivåerna i bland annat LOV-systemen påverkar medarbetarnas ställning och frågan om bemanning?

Det är ett stort problem såklart, prispressen i upphandlingsavtal från upphandlande myndigheter och kommuner har en direkt påverkan på bemanningen och medarbetarnas arbetsmiljö. Ersättningsnivån till branschen måste öka för att våra medlemmar ska få en bättre lön och situation. De tjänstgör deltid med delade turer när det är som mest att göra, det blir som att jobba heltid på deltid, utan möjlighet till återhämtning.

Lönsamhetstänkandet går ut över både medarbetare och brukare. Politiken måste nu förstå att det kostar pengar att bedriva en bra omsorgsverksamhet, den offentliga sektorn behöver mer resurser, nu!

Tar Kommunal någon ställning i frågan om privata och vinstdrivande aktörer i vård och omsorg?

På Kommunals kongress 2013 beslutades att Kommunal ska verka för att en non-profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg. Med non-profit menar Kommunal att vinst inte ska vara verksamhetens syfte och att eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten.

Vad önskar du dig mest framöver för dina medlemmar, undersköterskorna?

Jag önskar att de ska ha möjlighet att vara ekonomiskt självförsörjande. Det är många vägar dit. Min uppfattning är att ha en anställning med löne- och arbetsvillkor som både gör att jag kan vara ekonomiskt självförsörjande och med arbetsvillkor som gör att jag orkar arbeta ett helt yrkesliv är en mänsklig rättighet.