Logga in

Till toppen av sidan

Medarbetarnas stolthet ökar livskvalitet för våra kunder

HR har en ny strategisk funktion i Frösunda Omsorgs företagsledning. Nya HR-chefen Christina Hallberg Höglund tillträdde i augusti och ska ansvara för en ny struktur och strategi för HR. Affärsmässighet, ledarskap och medarbetarnas stolthet står i fokus.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag har arbetat med HR, kommunikation och ledarskap, senast inom Locum som är Region Stockholms fastighetsbolag. Mitt jobb har varit att bidra till att skapa ett attraktivt varumärke som arbetsgivare och att ge organisationen en riktning som prioriterar att visa resultat. Vår situation var att Locum som offentlig verksamhet konkurrerade med stora starka privata aktörer. Vi behövde därför bygga stolthet, motivation och ett tydligt ledarskap hos medarbetare för att bli konkurrenskraftiga.

Är det något liknande du ska göra som ny HR-chef på Frösunda?

Jobbet som HR-chef i Frösunda, delas med vårt systerbolag Norlandia i NHC-koncernen. Det finns klara paralleller mellan mitt förra och detta jobb, men också skillnader. Båda företagen har en viktig verksamhet som påverkar individer. Därför behöver vi bygga en stolthet i organisationen för att vi tillför ett gott liv till människor. Vi bidrar till att skapa livskvalitet, och det känns fantastiskt att kunna göra.

Mitt uppdrag handlar mycket om Employee branding och Employer branding, dvs att göra arbetsgivaren och arbetsplatsen attraktiv och intressant för såväl befintliga som potentiella medarbetare. Det innebär ett ha ett affärsmässigt fokus och ledarskap och en tydlighet i vad vi som organisation och verksamhet måste prioritera.

Vilka intryck och förväntningar har du av Frösunda hittills?

I Locum arbetade jag med akademiker som kände stolthet över sitt jobb och sin arbetsgivare i en stark konkurrenssituation, Sjukvård och omsorg är kanske inte så väl sedda så vi behöver stärka vår stolthet över att göra nytta för individer och bli attraktivare som arbetsgivare. Det är sådana erfarenheter som jag känner att jag kan ta med mig hit till Frösunda.

Förväntningen jag har på mig är att skapa en nya strategisk funktion för HR, med ledarskap, medarbetarstolthet och ett starkare affärsmässigt fokus. HR är inte något mjukt, det innehåller mycket siffror. Ytterst handlar det om att se på medarbetare som en ”tillgång som vi måste vårda”, inte som ”personal som är en viktig resurs”. Det är en väsentlig skillnad.

Vad vill du förändra som ny HR-chef?

Tanken är att skapa en liknande struktur och plattform i både Frösunda och Norlandia, med ett synsätt som passar båda organisationerna. Tre fokusområden blir att ha ett affärsmässigt perspektiv, följa lag och avtal och skapa ett starkare varumärke för arbetsgivaren, genom bla gott ledarskap och rätt form av kompetensutveckling.

I vår HR-process kommer det att handla om att engagera och fylla de strategiska gapen som finns. Vi måste få en struktur och riktning som ökar prioriteringen för att nå affärskritiska mål, tydliggör och stärker ledarskapet internt och som gör att vi får behålla värdefulla medarbetare. Vi måste vårda vår investering i organisationen.

Ledarskap och medarbetarskap är två begrepp som nu oftare nämns i Frösunda. Vad innebär det för varje medarbetare?

Det är ett nytt fokus och synsätt som vi vill införa. Förhoppningsvis innebärande att det ska bli attraktivt för alla att arbeta på Frösunda och att fler ska känna stolthet i att jobba här på Frösunda Omsorg och med sina uppgifter.

Eftersom vi, med all respekt för en problemfylld bransch, har svårighet att rekrytera medarbetare så måste vi också föra ut den stoltheten, hitta arenor för oss att föra ut våra budskap med uthållighet och kontinuitet.

På vilket sätt ska 2019 och 2020 bli Medarbetarnas år, som det uttrycks i senaste Förtroenderedovisningen?

Framförallt ska det visa sig i tydligare företagskultur och ledarskap. Det är viktigt att innehållet i Medarbetarnas år, medarbetarskapet, blir begripligt och inspirerande men absolut inte kravlöst. Man kan sammanfatta det med tre punkter som vi kallar medarbetaransvar:

  • Ett aktivt ansvarstagande
  • Tydligt kund- och resultatfokus
  • Förändring och utveckling (egen och företagets)

Jag tror att det blir en fantastiskt spännande och inspirerande resa för alla medarbetare, och för företaget som arbetsgivare. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med alla kring de här frågorna.

 

Text: Lars-Ola Nordqvist, kommunikatör