Logga in

Till toppen av sidan

Så här arbetar vi på Frösunda för att förebygga smittspridning

Att förebygga smittspridning är en del av vardagen i många av våra verksamheter. Vi är väl medvetna om att många av våra kunder kan ha sämre motståndskraft mot infektioner. Kunskap om basala hygienrutiner ingår därför i introduktion av nya medarbetare och i de egenkontroller som regelbundet genomförs. Som alltid gäller att medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka.

Som närstående kan du hjälpa till genom att tänka på risken för smittspridning. Om du är kraftigt förkyld eller har symtom som kan tyda på influensa eller magsjuka ska du så långt det är möjligt vänta med besök tills du känner dig frisk igen.

Coronaviruset

Vi bevakar utvecklingen kring det nya coronaviruset, Covid-19, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi förbereder oss också för att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas. Vi har en central samrådsgrupp där nödvändiga beslut snabbt kan tas. Samrådsgruppen utarbetar även riktat stöd till våra olika verksamheter.

När ett nytt virus som Covid-19 upptäckts och fått spridning i en rad länder, är det särskilt angeläget att vi hjälps åt att undvika smittspridning. Om du rest i områden där smittspridning av Covid-19 förekommer, eller varit i kontakt med någon som rest i dessa områden kan du besöka Folkhälsomyndighetens hemsida för vidare rådgivning innan du besöker oss. Du kan också ringa Folkhälsomyndigheten på telefon 113 13.

Vid sjukdomssymtom
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindrig, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Kontakta gärna verksamhetschefen i den verksamhet där du har din närstående om du vill veta mer om verksamhetens arbete för att förhindra smittspridning.