Logga in

Till toppen av sidan

Skärpta åtgärder på grund av smittorisk

Den 11 mars deklarerade Världshälsoorganisationen, WHO, att Covid-19 har utvecklats till en pandemi. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindrig, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det påverkar Frösundas verksamheter och styr våra åtgärder för att minska smittorisker.

  • Det råder numera besöksförbud på samtliga vård- äldreomsorgsboenden. Vi följer myndigheternas direktiv.
  • Besöksförbud gäller endast boenden inom äldreomsorgen, men undanber även besök på övriga verksamheter
  • Boendemiljön kan få en mer sjukhusliknande prägel eftersom skyddsutrustning och basala hygienrutiner är avgörande för minskad spridning.
  • Aktiviteter som innebär sociala kontakter ställs in tills vidare för att äldre och funktionsnedsatta ska skyddas från eventuell smitta.
  • Alla sociala aktiviteter som kan innebära förhöjd smittorisk ställs in.
  • Medarbetare med symptom stannar hemma, som vanligt. Särskilt fokus på luftavägssymptom.
  • Vid eventuell hög sjukfrånvaro bland personal kommer vi tvingas prioritera bort vissa insatser så att de mest grundläggande behoven kan tillgodoses.

Självklart gör vi allt vi kan för att verksamheten ska pågå som vanligt i så stor utsträckning som möjligt. Eftersom situationen förändras snabbt och därmed myndigheternas direktiv och rekommendationer, har vi tillsatt en central samrådsgrupp där nödvändiga beslut snabbt kan fattas.

Information om Covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Det finns också en samlingssida där flera myndigheters information samlas, krisinformation.se

Om du har frågor om hur verksamheten hanterar situationen, tveka inte att kontakta berörd verksamhetschef.