Logga in

Till toppen av sidan

Personlig Assistans vässar teamet med chefsjurist

Trenden är tydlig. Det krävs mer och mer juridisk kompetens för att stötta Frösunda Personlig assistans kunder med ansökningar och myndighetskontakter. Nu vässar affärsområdet sitt juristteam med en ny chefsjurist, Christian Källström.

Rollen som chefsjurist är helt ny inom Frösunda Personlig assistans.

”Genom åren har vi märkt att det ofta behövs en specialist som kan hjälpa till med de juridiska frågorna, synnerhet i de fall där kommunen eller Försäkringskassan helt eller delvis drar in eller avslår ansökan av den enskildes assistans. Nu stärker vi därför upp juristteamet ytterligare”, säger affärsområdeschef Mattias Ragnegård.

Christian Källström, som får rollen chefsjurist, har flera års juridisk erfarenhet i bagaget. Efter juristexamen i Lund bar det av utomlands till bland annat Chicago och Florida i USA. Tillbaka i Sverige, år 2005, började resan inom assistansbranschen.

Först i Örebro på ett större assistansbolag och sedan som biträdande jurist på en advokatbyrå och senast som jurist på en juristbyrå”, berättar Christian.

Vad var det som gjorde att du sökte dig till Frösunda?
”Möjligheten att få arbeta på ett större bolag med fler trevliga medarbetare, och därmed även kunna hjälpa fler kunder samt vara med och påverka i viktiga branschfrågor. Frösunda är en ledande aktör i branschen med lång historia och stor kompetens.”

Vilket är ditt främsta uppdrag på Frösunda?
”Att hjälpa och stödja våra kunder så att de får de insatser som de behöver och har rätt till. Jag kommer även att koordinera juristteamet och driva politiska frågor. Vi vill bidra till en så bra och rättssäker reform som möjligt och skriver bland annat remissvar på statliga utredningar. Just nu är det utredningen om Stärkt assistans och Statligt huvudmannaskap som är aktuella.”

Frösunda har jurister över hela Sverige, på vilket sätt hjälper ni våra kunder?
”Många kunder upplever att det känns tryggt att ha med en jurist i mötet med myndigheterna. Både Försäkringskassan och kommunerna har under en längre tid försökt avgränsa och snäva in rätten till assistans, varför det ofta behövs ett juridiskt stöd vid både ansökan och eventuella omprövningar.”

Rätten till assistans styrs i dagsläget i mycket stor grad av praxis och tolkningen av praxis. Det förekommer en stor mängd avgöranden från Högsta Förvaltningsdomstolen och Kammarrätterna, och för att kunna sätta sig in detta behövs det ofta en jurist som är specialiserad på assistansfrågor.

 

Christian KällströmChristian Källström
Tel: 010-130 43 19
E-post: christian.kallstrom@frosunda.se