Logga in

Till toppen av sidan

Tillsynsbedömningarna gör det omöjligt att leva ett liv som andra

Frösunda har tidigare påtalat för politikerna att det finns ett akut och alarmerande behov av att se över sådan tillsyn som tillhör de andra personliga behoven. Det handlar om tillsyn som inte kräver att det ska finnas ingående kunskap om den enskilde assistansberättigade/-sökande.

Eftersom det pågår en utredning med syfte att stärka assistansen anser Frösunda det vara ett ypperligt tillfälle att i utredningen även se över nämnda tillsyn och hur bedömningarna i domstol faller ut.

Kammarrätten i Göteborg har den 12 mars 2021 i mål nr 7227-20 tagit ställning i frågan om den enskildes behov av tillsyn all vaken tid. Det framgår i målet att läkarutlåtandet ger stöd för att den assistansberättigade befinner sig på samma nivå som ett litet barn, att han därför kan hitta på olika upptåg som kan bli farliga för honom och att han kan gå iväg helt ensam utan att veta var han är.

Kammarrättens slutsats är ändå att det inte finns någon rätt till tillsyn all vaken tid, dvs. den enskilde kan lämnas ensam. Den bedömningen har sin grund i HFD 2017 ref. 27 vari fastställes att det krävs någon sorts ”kvalificerad insats” för att ge rätt till personlig assistans. Det gjordes därefter ganska omfattande ändringar i reglerna om assistans för att komma till rätta med konsekvenserna av detta avgörande. Någon regeländring ifråga om hur tillsynsbehov ska bedömas gjordes dock inte.

I avgörande efter avgörande har förvaltningsdomstolarna därefter nekat assistans för tillsyn. Detta leder ofta till att den enskilde inte kan bo kvar i sitt eget hem – det hjälper nämligen inte att få sina praktiska hjälpbehov tillgodosedda när man mellan dessa insatser inte kan lämnas ensam. En assistansberättigad som av läkare beskrivs vara i nivå som ett litet barn med risker för olika farliga situationer måste också bedömas som ett litet barn. Man lämnar inte ett litet barn ensam utan tillsyn.

Om det ska vara meningsfullt att beviljas assistans måste alla behov tillgodoses. Detta kommer Frösunda fortsätta att kämpa för.

 

Linda Olofsson, jurist Frösunda Personlig Assistans
010-130 57 83
linda.olofsson@frosunda.se