Logga in

Till toppen av sidan

Gutasund vård- och omsorgsboende

Gutasunds nybyggda äldreboende med 72 ljusa lägenheter erbjuder alla fördelar med ett modernt boende samtidigt som vi återknyter till traditioner och lokal kulturhistoria. Vi utgår från varje persons önskemål och behov vilket återspeglas i allt från hur vi arbetar till den hemlika miljön och vackra trädgården. Varje del är utformad utifrån expertis om demens och kognitiv svikt.

Omvårdnad och respektfullt bemötande

Vår erfarenhet och kunskap gör oss övertygade om att omsorgen måste vara mycket mer individuellt utformad än den har varit. I varje läge handlar det om att föra en dialog den äldre. Därför har vi utformat en verksamhet där varje person står i centrum, i alla lägen. För att erbjuda den bästa omsorgen och miljön har Frösundas experter inom kognition och demens varit delaktiga i varje del av Gutasunds planering. Allt för att stödja till en trygg och självständig vardag.

Våra medarbetare får utbildning i kognition, allt för att kunna ge ett respektfullt bemötande utifrån varje persons förutsättningar. Det handlar om att vara lyhörd och professionell. Bemötandet utgår från en gedigen kunskap om demenssjukdomar och kognitiv svikt liksom respekt, engagemang och 
nyfikenhet för varje person. Våra medarbetare ser till det friska och arbetar för att locka fram förmågor utifrån förutsättningar. Därför finnas det möjlighet till aktiviteter som passar varje boende. Det skapar lugn och trygghet att få göra det man vill och kan.

Närhet till såväl natur som ett stort utbud av service

Gutasund ligger i ett bostadsområde vid Gottsunda centrum endast 7 km från centrala Uppsala och har närhet till Roslagens vackra natur och Ekolns sjö. Invid boendet finns ett stort utbud av service som apotek, matbutik, café, restauranger, ett flertal butiker, vårdcentral, bibliotek och teater. Kommunikationerna till centrala Uppsala är goda och det finns gott om parkeringsplatser för besökare.

Boendemiljö anpassad för personer med demens eller kognitiv svikt

En lugn och trygg miljö är avgörande för att må så bra som möjligt vid en demenssjukdom. Vi lägger därför stor vikt vid att anpassa boendemiljön för att förstärka rumsuppfattningen, att göra den hemlik, varm och trygg. Varje detalj; från material, färger, möbler för att nämna några, är genomtänkta och anpassade för att möta personer med demens på bästa sätt. Allt i miljön såväl inne som ute handlar om att göra verkligheten begriplig och trygg.

Trädgården en oas med möjlighet till lugn eller aktivitet

Den vackra trädgården som blommar från vår till höst utgör en oas vid boendet. Med fruktträd, växter som naturligt lockar fåglar och en porlande fontän skapas en harmonisk plats med möjlighet för både lugn och aktivitet. Man kan såväl ta en promenad på gångstråken som att plantera vid de egna odlingarna eller bara sätta sig ned för att titta på fåglarna, grönskan och för att njuta av dofterna.

Ett personligt boende

Lägenheterna är ljusa, fräscha och utrustade med ett stort anpassat badrum, eget pentry och specialanpassad säng. För att få det personligt får man själv inreda som man vi ha det. För att enkelt ta frisk luft och blicka ut över omgivningarna finns det rymliga balkonger på varje våning. Vardagsrum, matsal och andra gemensamma delar på boendet är stilfullt möblerade i enkel gustaviansk stil för att skapa en traditionell och lugn miljö. Tillsammans inreder vi också vissa gemensamma miljöer för att göra det hemlikt och för att skapa koppling till varje boende.

Meningsfull dag, varje dag – precis som man vill ha den

På Gutasund utgår vi från varje persons egna önskemål om hur man vill leva och vad som skapar en meningsfull vardag. Vi är därför noggranna med att ta reda på hur den äldre vill ha det. Hur vi ska arbeta utifrån den enskildes önskemål och behov, beskrivs i en genomförandeplan som vi följer upp regelbundet. Denna revideras när den äldre vill det. Vi tar också in delar av det samhället har att erbjuda till boendet. Det kan vara kultur som högläsning och bokbuss eller föreläsningar. Vi erbjuder också tjänster som frisör, fotvård eller massage. Det finns ett speciellt rum för aktiviteter efter de boendes behov, där inredningen är genomtänkt för att bjuda in till rörelse, aktivitet och stimulering, oavsett om det är filmvisning eller middag. För den som vill erbjuder vi gemensamma aktiviteter; allt från musik och underhållning, spelkvällar, dans, rörelse eller olika uteaktiviteter beroende på årstid. Allt för att den enskilde ska kunna få sin dag som han/hon vill ha den.

En personlig kontaktman – med fokus på den äldre

Varje boende har en egen kontaktman som har huvudansvar för omsorgen. Denne ger extra stöd med vardagliga ting som att boka tid hos frisören eller tandläkaren. Kontaktmannen ansvarar också för att vården och omsorgen genomförs enligt genomförandeplanen och reviderar den när önskemål ändras. Kontaktmannen är också en länk som håller kontakt med dig som närstående. 

Måltiderna en viktig del av livskvaliteten

Måltiderna ska vara en höjdpunkt på dagen; från hur det smakar och serveras till att det är en lugn miljö och att man får sitta med dem man gillar. Maten som serveras är varierad och näringsrik och menyerna utgår från säsongens utbud. För den som har speciella behov anpassar vi maten. Det doftar ofta kaffe och hembakat i vardagsrummen och köken. Bakningen sköter vi tillsammans med dem som vill och vi bakar både till maten och fikat. Det finns alltid färsk frukt. 

Du som närstående är viktig

Som närstående känner man sin mamma, pappa eller närstående bäst. Därför vill vi ha en nära dialog med dig och välkomnar såväl delaktighet som synpunkter. Som närstående är du alltid välkommen till boendet. Det finns också tillgång till trådlös internetuppkoppling för den som behöver. Regelbundna träffar samt inslag av utbildning kommer att erbjudas. Du får då en god insyn i verksamheten och kan påverka våra arbetssätt. Bland annat kommer du regelbundet att bjudas in för att provsmaka maten vi serverar.

Hur gör jag för att få en plats på Frösunda Gutasund?

Uppsala kommun tillämpar valfrihet (LOV). Du har då rätt att utifrån dina behov, själv önska var du vill bo. Efter det att du fått din ansökan beviljad, kan du välja att ställa dig i kö till 3 olika boenden. Frösundas särskilda boende för äldre, Gutasund, ingår i kommunens valbara alternativ, vilket innebär att du har rätt att välja en plats där. Om du inte själv vill eller kan välja, väljer kommunen ut det boende som bäst motsvarar dina behov. När du erbjuds plats på särskilt boende har du 7 dagar på dig från erbjudandedagen att tacka ja eller nej. Om du tackar ja ska du ha flyttat in senast inom 10 dagar från den dagen då du fått erbjudandet.

Namnet Gutasund

Stadsdelens namn kommer av gården Gottsunda, belägen vid nuvarande Vårdsätravägen. Gutasund eller Guttasund finns dokumenterat sedan 1304. Ordledet "Gott" kan åsyfta fornsvenska mansnamnet Gute eller folkslagbeteckningen gutar. Namnets bakgrund skulle då vara en hamn som brukats särskilt av gotländska farmän. Då vattennivån i Mälaren under senmedeltiden stod fem meter högre än i dag bildade Hågaån i höjd med Lurbo bro ett smalt sund vid utloppet i Ekoln, vilket förklarar ordledet "-sunda". Carl von Linné gjorde med sina studenter exkursioner bland annat till Gottsunda ängar.

Medarbetare med fokus på den enskildes bästa

Verksamhetschefen är ansvarig för hela verksamheten på Gutasund. Våra sjuksköterskor har det medicinska ansvaret på boendet. Undersköterskorna sköter den dagliga vården och omsorgen och har ansvar som kontaktman. Arbetsterapeuten arbetar förebyggande, habiliterande och rehabiliterande. Denne identifierar rehabiliteringsbehov och bedömer genomförandeförmåga kring personlig vård och aktiviteter.

Vår fysioterapeut arbetar likt arbetsterapeuten förebyggande, behandlande och rehabiliterande. Fokus ligger på att lindra smärta och rörelseproblem som hotar och begränsar människans rörelseförmåga. För att säkerställa en näringsrik och hälsosam mat har vi en kostchef och dietist. Sakkunnig inom demens och kognitiv svikt ska säkerställa det bästa bemötandet för personer med demenssjukdom.